Grupy producenckie, które skorzystały z dotacji unijnej w poprzednich perspektywach finansowych, nadal muszą realizować cele statutowe. Perspektywa finansowa pomocy unijnej 2014-2020 stwarza dla grup producenckich szereg możliwości uzyskania dotacji na utworzenie i działalność. Jednak większość funkcjonujących w Polsce grup producenckich powstała wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od daty powstania muszą one spełniać wymagania zawarte w znowelizowanych w 2015 roku przepisach.

Przede wszystkim do 18 grudnia ubiegłego roku wszystkie działające grupy powinny złożyć wnioski  o potwierdzenie spełniania warunków, a tym samym uznania ich istnienia, jednak bez konieczności sporządzania planu biznesowego. To ukłon ustawodawcy w stronę grup ze stażem. Nowe bowiem muszą takie biznesplany składać.

Do tej pory z obowiązku złożenia takiego wniosku wywiązało się niespełna 70 proc. grup producenckich w kraju.

Zobacz też: Czy produkcja żywności bez pestycydów jest możliwa?

(Źródło: Dzień Dobry TVN)

Nie zmienia to jednak faktu, że o pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku zdecyduje fakt realizacji przez grupy ustawowych obowiązków. Są to między innymi dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy odbiorców hurtowych, ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowanie i ułatwienie procesów wprowadzania innowacji oraz ochrona środowiska naturalnego.

- W ostatnim czasie niektóre Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego wysyłają do grup, które złożyły wniosek o ponowne uznanie przypomnienie o obowiązku składania sprawozdań rocznych - mówi Mikołaj Baum, prezes zarządu Agraves , firmy zajmującej się doradztwem rolniczym. - Nie zmienia to jednak faktu, że w razie braku realizacji ustawowych samo złożenie sprawozdania nie wystarczy m.in. tym, że zrzeszenia producentów nie utrzymają statusu grupy producentów,  co oznacza, że stracą prawo do dotacji, a nawet mogą być zmuszone je zwrócić - podkreśla.

Liderzy i członkowie grup powinni więc przyjrzeć się sytuacji. Dużą pomocą mogą okazać się rozwiązania informatyczne, które ułatwią raportowanie realizacji zadań.

STREFA AGRO JEST NA FACEBOOKU. POLUB NAS!