W pierwszych trzech kw. 2016 r. Chiny stały się największym pod względem wartości odbiorcą produktów mleczarskich z Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej, w okresie I-IX 2016 r. wartość chińskiego importu produktów mleczarskich z UE wyniosła 810 mln euro i była o prawie 1/4 większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Co więcej, Chiny były liderem pod względem wartości zakupionych produktów z UE w przypadku wszystkich, z wyjątkiem serów i twarogów, podstawowych kategorii produktów mleczarskich.


Wartość eksportu mleka płynnego do Państwa Środka stanowiła 39% całkowitej wartości eksportu tego produktu ze Wspólnoty.

 

Udział Chin w wartości eksportu serwatki wyniósł 27%, a jogurtów i napojów fermentowanych 20%. Wartość sprzedaży masła do Chin stanowiła 14% wartości eksportu tego produktu, w przypadku mleka w proszku udział ten wyniósł 11%, a serów i twarogów 2%.

W strukturze wartości eksportu produktów mleczarskich do Chin dominującą rolę zaczęło pełnić mleko płynne, które stanowiło blisko 30% całkowitego eksportu do tego kraju. Mleko w proszku stanowiło 28% a serwatka 20%.

Stany Zjednoczone, w porównaniu z pierwszymi trzema kw. 2015 r. spadły na drugie miejsce pod względem wartości eksportu. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. wartość eksportu produktów mleczarskich do tego kraju była o 0,3% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 743 mln EUR. Stany Zjednoczone były największym pod względem wartości odbiorcą serów i twarogów z UE (24% udział w całkowitej wartości eksportu z UE).

Źródło: BGŻ BNP Paribas

Źródło: