Jej członkowie doradzają ministrowi rolnictwa. Kończy się kadencja komisji do spraw środków ochrony roślin - pora wyłonić nowe osoby. Sprawdź również: Rzepak odrabia zaległości, szkodniki też. Co z neonikotynoidami?

Zgłaszać mogą się osoby związane ze związkami zawodowymi rolników oraz organizacjami społecznymi, które specjalizują się w pszczelarstwie lub w ekologii. Wymogi:


  • kandydaci nie mogą być związani z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin

  • nie powinni brać udziału w opracowywaniu oceny lub uwag

  • muszą trzymać w tajemnicy  wszelkie informacje, wyniki badań i dane

 

Dodatkowe wymogi to znajomość angielskiego, obeznanie w problematyce produkcji rolniczej i co najmniej tytuł doktora (wskazany własny dorobek naukowy).

 


Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

W skład komisji ma wejść siedem osób. A dokładnie, przedstawiciele:


  1. ministra rolnictwa

  2. ministra środowiska

  3. ministra zdrowia

  4. Krajowej Rady Izb Rolniczych

  5. organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia

  6. związków zawodowych rolników

  7. organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 czerwca. Należy je wysłać na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

 

Źródło: MRiRW