Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w III kw. 2016 r., w przypadku większości produktów mleczarskich, roczna dynamika zmian wolumenu ich eksportu z Unii Europejskiej pogorszyła się względem I półrocza 2016 r.

W III kw. 2016 r. z UE-28 na rynki zewnętrzne wyeksportowano 273,8 tys. t mleka płynnego, tj. o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dynamika wzrostu była jednak słabsza niż obserwowana w I połowie 2016 r., kiedy to na rynki zewnętrzne udało się sprzedać o 44 proc. więcej mleka płynnego niż to miało miejsce w I połowie 2015 r.

W porównaniu do I półrocza, pogłębił się spadek eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).


O ile w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku była o 14 proc. mniejsza niż przed rokiem, to w III kw. 2016 r. spadek ten wyniósł 29 proc. (rok do roku).

 

- Warto zauważyć, że podczas gdy łącznie w pierwszych trzech kw. 2016 r. eksport odtłuszczonego mleka w proszku z UE zmniejszył się o 19 proc. (r/r) - do 433 tys. t, to jego sprzedaż z Nowej Zelandii zwiększyła się o 15 proc. (r/r) do 303 tys. t - podkreśla Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. - W tym w III kw. dynamika wzrostu eksportu z tego kraju wyniosła aż 35 proc. (r/r).

Gorsze wyniki notowano także w handlu pełnym mlekiem w proszku (PMP). W III kw. 2016 r. jego eksport z UE zmniejszył się względem analogicznego okresu przed rokiem o 13 proc. do 97,5 tys. t, podczas gdy w I połowie 2016 r. z UE wywieziono o 3 proc. więcej PMP niż w I połowie 2015 r.

W przypadku masła i serów, których sprzedaż z UE nadal rośnie, również odnotowano spadek dynamiki. W III kw. br. eksport masła z UE wzrósł o 34 proc. (r/r) - do 39,6 tys. t. A w I półroczu był o 36 proc.  większy niż przed rokiem. W III kw. 2016 r. sprzedaż serów poza Wspólnotę wzrosła o 13proc do 181,0 tys. t, podczas gdy w I połowie 2016 r. roczna dynamika wzrostu była o 1 pkt. proc. wyższa. W efekcie, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. z UE sprzedano o 36proc. więcej masła i 14proc. więcej serów niż przed rokiem.

Należy zwrócić uwagę, że mimo osłabienia dynamiki sprzedaży zagranicznej masła i serów z UE, to w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. ich eksport rozwijał się bardziej dynamicznie niż w przypadku największego konkurenta – Nowej Zelandii – gdzie w okresieod stycznia do września 2016 r. eksport masła i tłuszczów maślanych zwiększył się o 3proc. (r/r) do 347 tys. t, a serów wzrósł o 9proc.  (r/r) do 251 tys. t.

W III kw. 2016 r. eksport tłuszczów maślanych z UE wzrósł o 179 proc. (r/r) do prawie 10 tys. t, sprzedaż na rynki zewnętrzne kazeiny zwiększyła się o 88 proc. do 36,5 tys. t, a serwatki w proszku o 17 proc. do 148 tys. t. W przypadku tych produktów, w III kw. br. ich eksport w relacji rocznej rozwijał się szybciej niż w I połowie 2016 r.

Źródło: BGŻ BNP Paribas