Zmiana oznacza w praktyce to, że wysokość dopłaty będzie większą zagadką niż dotychczas. Agencja Rynku Rolnego podała na swojej stronie, że "w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat".


Każdego roku Rada Ministrów rozporządzeniem do 30 września będzie określała stawki dopłat do materiału siewnego.

 

W jaki sposób będzie określana wysokość stawek? Ma być wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych między 15 stycznia a 25 czerwca 2016 r. We wnioskach trzeba uwzględnić gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty w danym roku.

 

Nowy formularz wniosku pojawi się na stronie ARR przed 15 stycznia, czyli terminem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów przez Agencję. 

 

Ile minimalnie trzeba wysiać materiału siewnego, aby dostać dopłatę?

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:


 • 1)            odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

 • 2)            odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 • 3)            pszenicy twardej – 150 kg;

 • 4)            odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 • 5)            odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

 • 6)            odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 • 7)            odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

 • 8)            odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 • 9)            pszenżyta – 150 kg;

 • 10)        owsa zwyczajnego – 150 kg;

 • 11)        owsa nagiego – 120 kg;

 • 12)        owsa szorstkiego – 80 kg;

 • 13)        łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

 • 14)        grochu siewnego – 200 kg;

 • 15)        bobiku – 270 kg

 • 16)        wyki siewnej – 80 kg;

 • 17)        soi – 120 kg;

 • 18)        ziemniaka – 2000 kg;

 • 19)        mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Źródło: arr.gov.pl