Od czasu, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła wypłatę dopłat bezpośrednich 1 grudnia do wczoraj (29 lutego) pieniądze trafiły do 845 tys. rolników.

 

W ramach płatności bezpośrednich 2015 od 1 grudnia 2015 do 29 lutego 2016 Agencja wypłaciła 3,85 mld złotych. Wcześniej, między 16 października a 30 listopada do gospodarzy trafiały zaliczki - połowa przyznanej stawki. Wówczas przekazano 2,68 mld złotych do ok. 1,071 mln rolników.

 

"Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie ok. 6,53 mld złotych", przypomina ARiMR.

 

Rolnicza agencja wypłaca też dopłaty ONW i płatności rolnośrodowiskowe. Przekazała dotychczas na konta bankowe ponad 500 tys. rolników 675,71 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych, odnotowuje ARiMR.

 


Zgodnie z przepisami ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.

 

Ostatniego dnia lutego przezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków na kolejne fundusze z PROW 2014-2020 - na modernizację gospodarstw rolnych.

 

Wypowiedź ministra Jurgiela z 13 lutego

 

Źródło: ARiMR