Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski apeluje do rolników i hodowców trzody chlewnej.

 

Kolejne ogniska ASF stwierdzone u świń w gospodarstwach na Podlasiu spowodowały m.in. powołanie w piątek 12 sierpnia Międzyresortowego Zespołu ds. ASF. Główny Lekarz Weterynarii wystosował też wskazania postępowania. Apeluje by:

 


  1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.

  2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:


  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed: wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

   3. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

 

Źródło: MRiRW