Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. pomocy na ograniczenie produkcji mleka. O wsparcie można wnioskować od 16 września w Agencji Rynku Rolnego. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas

Przypomnijmy: Kwota dla całej wspólnoty europejskiej to 150 mln euro. Stawkę unijnej pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka. Tutaj przeczytasz więcej.

 

1500 kg to minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 proc. ilości sprzedawanego mleka. 

 

Wsparcie będą wypłacane producentom, którzy w lipcu tego roku sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:


  • pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik – grudzień 2016 

  • drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016  – styczeń 2017 

  • trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 – luty 2017

  • czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń – marzec 2017

  •  

Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12):


  • 21 września 2016 dla pierwszego okresu ograniczenia

  • 12 października 2016 dla drugiego okresu ograniczenia

  • 9 listopada 2016 dla trzeciego okresu ograniczenia

  • 7 grudnia 2016 dla czwartego okresu ograniczenia

 

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

 

Źródło: minirol.gov.pl