Zbliża się pierwsza niedziela, która zgodnie z ustawą będzie ograniczała handel. Zamknięte mają być centra handlowe, ale co z rolnikami, którym w czasie żniw zepsuje się np. kombajn?

Przyjęta w grudniu ustawa ma kilka zapisów, które uwzględniają specyfikę pracy rolnika, zwłaszcza w sezonie najintensywniejszych prac.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przypomina, że zgodnie z art. 6 punkt 1, podpunkt 24 ustawy, zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn.

To nie koniec wyjątków istotnych z punktu widzenia gospodarza. Bez zmian mogą odbywać się wystawy i targi. To dzięki zapisowi w art. 6.1 podpunkt 11, w myśl którego zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

PIGMiUR: Dzięki tym zapisom rolnicy w okresie wzmożonych prac polowych nie będą musieli martwić się, w przypadku awarii maszyny, o dostępność serwisu i części zamiennych do maszyn i urządzeń.

Więcej o zakazie i wyjątkach pisaliśmy tu: Zakaz handlu w niedzielę - kiedy i gdzie jednak zrobimy zakupy w 2018? Wyjątki dla rolników

Źródło: PIGMiUR

wideo: x-news/viv24