Sejm przyjął 13 kwietnia ustawę ws.pomocy przy zbiorach. Rolnicy będą mogli podpisywać specjalne umowy z pracownikami sezonowymi.

Nowa umowa dla pracowników sezonowych ma zapewnić dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika, zapowiada ministerstwo rolnictwa.

Resort przekonuje, że takie rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw.

Zobacz też: CENY ZIEMI rolnej 2018. Ile trzeba zapłacić za hektar gruntów w województwach?

Pomocnicy gospodarza pracujący przy zbiorach mają zyskać zabezpieczenie społeczne. "Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków owoców i warzyw, które dojrzewają jednocześnie w krótkim okresie czasu i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika)", wyjaśnia ministerstwo.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich;
  • usuwanie zbędnych części roślin;
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
  • wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Maksymalny czas trwania takiej umowy o pomoc przy zbiorach to 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy.

Założenia projektu ustawy mówią, że:

  • Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie opłacał za pomocnika składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz zdrowotne (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca).
  • Pomocnik będzie miał prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia.
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Rolnik będzie opłacał składki: zdrowotną i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za pracownika sezonowego.

Praca na wakacje 2018. Ile płacą? W Polsce zarobisz przy zbiorach truskawek czy ogórków

Źródło: MRiRW