Pomogą znaleźć pracę najbardziej potrzebującym

  Pomogą znaleźć pracę najbardziej potrzebującym

  Materiał Informacyjny

  Gazeta Wrocławska

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Pomogą znaleźć pracę najbardziej potrzebującym
  W ramach nowej puli pieniędzy unijnych na lata 2014–2020 będzie się można starać o środki na rzecz aktywnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Wśród wielu form wsparcia będzie także dofinansowanie m.in. szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. A także m.in. sfinansowanie terapii psychologicznej, terapii dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków czy skierowanie do pracy w zakładzie aktywności zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ.
  Pomogą znaleźć pracę najbardziej potrzebującym
  Ostatnio taki zakład powstał w Wałbrzychu. Zatrudniono tam ponad 60 osób niepełno¬sprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie¬peł¬no¬spraw¬noś¬ci. Wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo¬łecznej udziela im ponad 20_osób. Są to rehabilitanci, trenerzy, psychologowie, a także pracownicy obsługi administracyjnej.
  Samorząd województwa dolnośląskiego przekazał na budowę i działalność wałbrzyskiego zakładu aktywności zawodowej łącznie 4,4 mln zł – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.
  Wałbrzyska placówka prowadzi działalność usługową w zakresie poligrafii, archiwizacji, niszczenia dokumentów i nośników, ubezpieczeń oraz call center.

  Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu jest szóstym takim ośrodkiem działającym na Dolnym Śląsku. Pozostałe zatrudniają ponad 200 osób niepełnosprawnych.
  O unijne dotacje z puli przeznaczonej na aktywną integrację społeczną i aktywizację zawodową będą się mogły starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania czy Kościoły lub związki wyznaniowe.

  – Część osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym znajduje się poza rynkiem pracy, a w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku pracy na Dolnym Śląsku w regionie powoli zaczyna być odczuwalny brak pracowników. Kluczowe jest więc ponowne zintegrowanie społeczno-zawodowe tych osób – podkreśla Adam Zawada, dyrektor departamentu marszałka w urzędzie marszałkowskim. – Znalezienie pracy może mieć działanie terapeutyczne, a także bez wątpienia znacznie poprawia sytuację ekonomiczno-bytową takich osób – dodaje Adam Zawada.


  Ekspert o pieniądzach na integrację
  PIOTR PUCZEK, SPECJALISTA GŁÓWNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

  Kluczowa w projekcie powinna być integracja społeczno-zawodowa skierowana do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, tzn. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także ich rodzin i najbliższego otoczenia.
  Osoby te będą mogły uzyskać m.in. sprofilowane dla nich usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), skierowanie na terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób i jej sfinansowanie, skierowanie do programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu i jego sfinansowanie. Duży nacisk położony będzie na aktywizację zawodową i zdobywanie nowych umiejętności, działania edukacyjne i integracyjne, których celem będzie adaptacja pracownika w środowisku pracy. Dofinansowane będą kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji. Planujemy również wesprzeć tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej – centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej.

  Konkursy ogłoszone zostaną 25 listopada 2016 r., nabory roz-poczną się 27 stycznia 2017 r. Pula środków w konkursie wynosi 12,8 mln zł. Osobna pula przeznaczona będzie na tzw. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) – 8,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania (uwzględniając pieniądze europejskie i krajowe) to 95 proc.

  Więcej o konkursie opisanym w tym odcinku:
  www.rpo.dolnyslask.pl

  Więcej o funduszach:
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Główny Punkt Informacyjny: Wrocław – tel.: 71 776 95 01,
  e-mail: pife@dolnyslask.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama