Ponad 30 mln zł na odnawialne źródła energii

  Ponad 30 mln zł na odnawialne źródła energii

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Polska

  Ponad 30 mln zł na odnawialne źródła energii
  Już we wrześniu rusza kolejny konkurs w ramach programu regionalnego dla naszego województwa. Ogłosi go Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, a dotyczyć będzie gospodarki niskoemisyjnej, czyli ograniczania emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza.
  Ponad 30 mln zł na odnawialne źródła energii
  – Dzięki takim działaniom w ciągu trzech lat mamy szansę ograniczyć niską emisję oraz zwiększyć ilość energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. To ważny element walki ze smogiem na Dolnym Śląsku – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

  Kto może pozyskać środki?


  Nowością w ogłaszanych w naszym województwie konkursach jest zastosowanie formuły tzw. projektów grantowych. Grant (wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby lub organizacji na realizację określonego zadania), może otrzymać np. gmina i to ona rozdzieli je mieszkańcom na zakup i montaż instalacji OZE (odnawialne źródła energii) jako zrefundowanie poniesionych wydatków. Tym samym uciążliwa niejednokrotnie część formalna, w tym rozliczenie dotacji, przypadnie samorządowi, a nie mieszkańcom. W efekcie skorzystają wszyscy: gmina, która rozwiąże część swoich problemów związanych z ograniczeniem tzw. niskiej emisji, i mieszkańcy, którzy będą korzystać z energooszczędnych technologii. Wnioski będą mogły składać również m.in. organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

  Najważniejsze – ograniczyć emisję

  Wsparcie otrzymają projekty, które służą produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Dofinansowane mogą być wydatki dotyczące np. zakupu mikroinstalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej zainstalowane w budynku użyteczności publicznej lub w budynku jednorodzinnym. Dotowane będą również przyłącza energetyczne oraz prace budowlane związane z realizacją inwestycji.

  – Preferowane będą projekty zapewniające wysoki efekt ekologiczny - wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. – Większe szanse na dotacje mają więc przedsięwzięcia zgodne z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej (zob. ramka) realizowane na obszarach o przekroczonych standardach emisyjnych albo na terenach wiejskich – dodaje.

  Gdzie szukać informacji?


  Szczegółowe informacje dotyczące konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą można znaleźć na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl. Ogłoszenie konkursu nastąpi 30 września. Zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie dofinansowania z działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych mogą to zrobić od 2 listopada.

  www.rpo.dolnyslask.pl

  -----------------------------------------------------------------------------  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama