Menu Region

Urlop rodzicielski i urlop macierzyński 2014 [NOWE ZASADY,...

Urlop rodzicielski i urlop macierzyński 2014 [NOWE ZASADY, WAŻNE PYTANIA]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

RED, PAP

16Komentarzy Prześlij Drukuj
Urlop rodzicielski i urlop macierzyński 2014 [NOWE ZASADY, WAŻNE PYTANIA] Urlop rodzicielski i urlop macierzyński 2014 [NOWE ZASADY, WAŻNE PYTANIA]

(© fot. Joanna Urbaniec)

Urlop rodzicielski 2014 i urlop macierzyński 2014 - oto zasady. Roczny urlop macierzyński dotyczy wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2014. "Roczny urlop macierzyński" to jednak termin umowny - tak naprawdę na rok przerwy w pracy składać się będą urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski, w sumie 52 tygodnie płatnego urlopu po urodzeniu dziecka.
ZOBACZ: ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 2014

Roczny urlop obowiązuje od 17 czerwca - od tej daty rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., przysługiwać będzie 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6-tygodniowy urlop dodatkowy i 26-tygodniowy urlop rodzicielski.
Urlop dodatkowy oraz urlop rodzicielski będą mogli dostać ojciec i matka.

Wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i prowadzących firmy. Obecnie w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, po nowelizacji, będzie to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni.

Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że interesuje ją roczny urlop macierzyński - 52 tygodnie, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Gdyby jednak po takiej deklaracji, zrezygnowała z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz/lub z całego urlopu rodzicielskiego, wówczas przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobieranego 80 proc. zasiłku do wysokości 100 proc.

Urlop macierzyński, podobnie jak obecnie, będzie można rozpocząć przed porodem. Maksymalnie można będzie wykorzystać wtedy sześć tygodni.

Sześć tygodni urlopu dodatkowego można podzielić maksymalnie na dwie części, trwające minimum tydzień, a 26-tygodniowy urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, trwających minimum osiem tygodni. Urlop rodzicielski musi też mieć charakter ciągły, tzn. urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym oraz części tych urlopów muszą następować bezpośrednio jedna po drugiej.

Wyjątek od tej reguły dotyczy kobiet, które urodziły dzieci po 31 grudnia 2012 r., ale urlop macierzyński rozpoczęły jeszcze przed porodem. W takim wypadku może nastąpić sytuacja, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy (przed 17 czerwca) kobieta zakończy urlop macierzyński oraz obowiązujące dziś cztery tygodnie urlopu dodatkowego i wróci do pracy.

W takiej sytuacji, mimo że przerwana została ciągłość urlopu, matka lub ojciec będą mieli prawo do jego kontynuacji. Będą im przysługiwały jeszcze dwa tygodnie urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. By z tych uprawnień skorzystać wniosek o udzielenie urlopu dodatkowego musi wpłynąć do pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 24 czerwca. Natomiast wniosek o urlop rodzicielski, najpóźniej w dniu zakończenia dodatkowego.

Z kolei kobiety, które rozpoczęły urlop macierzyński 1 stycznia 2013 r. i będą chciały skorzystać z nowych uprawnień, na złożenie wniosku będą miały tylko jeden dzień. 17 czerwca będzie bowiem ostatnim dniem, kiedy przebywać będą na przewidzianym w starym systemie czterotygodniowym urlopie dodatkowym. By go wydłużyć o kolejne dwa tygodnie oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego trzeba będzie złożyć wniosek do pracodawcy 17 czerwca. Tutaj ustawa nie pozwala bowiem na przerwanie biegu urlopu.

Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). W tej chwili pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o łączenie urlopu z pracą. Po nowelizacji wniosek o niepełny etat nie będzie wiążący. Pracodawca będzie mógł go nie uwzględnić, jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. O przyczynie odmowy pracodawca informował będzie na piśmie.

Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice. Jednak w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego oraz macierzyńskiego.

Po nowelizacji bez zmian pozostaną przepisy o dwóch tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.


URLOP MACIERZYŃSKI 2013 - KALENDARZ
kliknij na obrazek, by otworzyć plik pdfUrlop macierzyński 2013, urlop rodzicielski 2013 - ważne pytania
Ministerstwo Pracy u Polityki Społecznej uruchomiło też specjalny serwis internetowy rodzicielski.gov.pl, w którym opisuje szczegółowo nowe zasady urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Można tam znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące urlopu. Oto przykładowe pytania:
  • O ile dłuższy będzie urlop macierzyński w myśl nowych przepisów?

Nowe przepisy nie zmienią wymiaru podstawowego urlopu macierzyńskiego. Natomiast dodatkowy urlop macierzyński będzie dłuższy o 2 tygodnie i wyniesie do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

  • Jaką część urlopu macierzyńskiego trzeba wykorzystać?

Cały podstawowy urlop macierzyński, czyli 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Natomiast po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu mama dziecka ma prawo na swój pisemny wniosek zrezygnować z pozostałej jego części,
jednakże pod warunkiem wykorzystania tej części urlopu przez tatę dziecka, udzielonej mu również na jego pisemny wniosek.

  • Czy będzie można wykorzystać urlop macierzyński przed porodem? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Tak, częściowo. Nowa ustawa zakłada, że przed przewidywaną datą porodu będzie można wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

  • Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie i kogo będzie dotyczyć?

Przewidujemy, że wejdzie ona w życie 17 czerwca 2013 r. i będzie dotyczyć pracowników, których dzieci urodzą się poczynając od tego dnia (lub poczynając od tego dnia zostaną przyjęte na wychowanie), oraz którzy w tym dniu przebywać już będą na podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim (urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowym urlopie na takich warunkach) udzielonych na obecnych zasadach.
Ponadto będzie dotyczyć pracowników, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2013 r. (lub zostały po tym dniu przyjęte na wychowanie), a którzy do dnia 16 czerwca 2013 r. włącznie skończyli już korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).

  • Czy roczny urlop macierzyński będzie można podzielić tak, żeby pierwsze 6 miesięcy wykorzystała mama, a kolejne 6 - tata dziecka?

Tak, można. To sami rodzice będą decydować jak wykorzystają urlop przysługującyim z tytułu narodzin ich dziecka.
Należy tylko pamiętać, że pierwsze 14 tygodni od porodu przysługuje (i nadal będzie) wyłącznie mamie dziecka.
Jeśli po tym czasie zdecyduje się ona wrócić do pracy, to niewykorzystaną część podstawowego urlopu macierzyńskiego udziela się jego tacie.
Niezależnie od tego tacie wychowującemu dziecko przysługuje (i nadal będzie)
2- tygodniowy urlop ojcowski, który może wykorzystać do ukończenia przez nie 1 roku życia.

  • Jak jeszcze inaczej rodzice mogą podzielić między sobą taki urlop?

Dodatkowy urlop macierzyński będzie można wykorzystać w jednej lub dwóch częściach, a urlop rodzicielski w jednej, dwóch lub trzech częściach, w obu przypadkach następujących bezpośrednio po sobie.
Do samych rodziców należeć będzie decyzja, czy urlopy te w całości wykorzysta jedno z nich, czy i ewentualnie w jaki sposób podzielą je między sobą.

  • Kiedy przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 80 %, a kiedy w wysokości 100 i 60 % i od czego ta wysokość będzie zależeć?

Wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego będzie zależeć od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka.
Nowe przepisy przewidują dwa rozwiązania:
W przypadku złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy
o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, wówczas przez cały ten czas zasiłek będzie wynosił 80 %.
W przypadku gdy takiego wniosku się nie złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić
100 % za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego
oraz 60 % za okres urlopu rodzicielskiego.

  • Czym różnią się urlop rodzicielski i wychowawczy?


Podstawowe różnice między nowym urlopem rodzicielskim a urlopem wychowawczym dotyczą odpłatności za te urlopy oraz czasu i sposobu ich wykorzystywania.
Urlop rodzicielski jest urlopem płatnym, w trakcie którego będzie przysługiwać prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80 % lub 60 %, urlop wychowawczy - urlopem bezpłatnym.
Czas wykorzystywania urlopu rodzicielskiego został ściśle określony: urlop ten musi następować bezpośrednio po skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego
w pełnym wymiarze.
Natomiast urlop wychowawczy można wykorzystywać w dowolnym terminie
od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 4 roku życia (od 17 czerwca 2013 r. - 5 roku życia).
Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni będzie można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, następujących bezpośrednio po sobie i nie krótszych niż 8 tygodni.
Urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat - w czterech częściach, dowolnej długości, pomiędzy którymi mogą wystąpić przerwy.

16

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

nieroby

0 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

fuj (gość)  •

Kaska za darmo od reszty podatników a jeszcze plują że mało na dzieciaka dostają. Obrzydliwe.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Rodzicielski

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Matii (gość)  •

A mi umowa kończy sie w trakcie macierzyńskiego, czy należny mi się rodzicielski???

odpowiedzi (0)

skomentuj

!

+11 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

! (gość)  •

Mam wrażenie ze przepisy w tym kraju tworzy ktoś kto siedzi i kombinuje jak tu zagmatwac te przepisy żeby jak najmniej dać ludziom pieniędzy! Ludzie nie mozna bylo zrobic dla wszystkich macierzynkiego na rok w wymiarze 100% z możliwością pobytu mamy lub taty na takim urlopie, czy naprawde nasze panstwo by tak zbiedniało i nas nie stać? !

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ile dodatkowego urlopu?

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Kasia (gość)  •

Urodziłam córeczkę 14 sierpnia i nie wiem ile mi się należy dodatkowego urlopu macierzyńskiego
4-tygodnie, czy 6-tygodni? Pozdrawiam.

odpowiedzi (0)

skomentuj

pytanie

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ja1 (gość)  •

wykorzystałam urlop macierzyński i dodatkowy trwający 4 tygodnie i nie wykorzystałam dodatkowych dwóch tygodni gdyż z dniem kiedy wystąpiłam o urlop były tylko te cztery. umowa mi wygasła miesiąc po narodzinach malca i związku z tym o wypłatę tych dodatkowych tygodni miałam się zwrócić do zus ale nie zrobiłam tego gdyż nie wiedziałam o tym. Wraz z mężem zadecydowaliśmy wcześniej ze on pójdzie na urlop rodzicielski lecz okazało się ze go nie udziela bo ja nie wykorzystałam całości swojego urlopu. Co mogę zrobić by ten urlop przysługiwał?

odpowiedzi (0)

skomentuj

pytanie

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

zosia (gość)  •

witam , mam pytanie.nalezy mi sie urlop maciezynski roczny, wykozystalam juz dodatkowe 6 tyg. czy musze zlozyc jakies dodatkowe dokumenty do zusu zeby w dlszym ciagu otzymywac reszte maciezynskiego?

odpowiedzi (0)

skomentuj

pytanie

0 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ja9 (gość)  •

mam 22 lata umowe na 5 lat moja dziewczyna ma 17 lat ile mi sie nalezy urlopu?

skomentuj

ELO

0 / -3

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ksiundz (gość)  •

Jak to tak bez slubu ,to nie po bożemu...

odpowiedzi (0)

skomentuj

ELO

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ksiundz (gość)  •

A jak to tak bez slubu ? To nie po bożemu...

odpowiedzi (0)

skomentuj

dodatkowy urlop macierzyński

+10 / -9

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Hania (gość)  •

Po przerwaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdzie z pozostałej części będzie korzystał mąż. Czy w takiej sytuacji kiedy dodatkowy urlop macierzyński wykorzysta ojciec dziecka /mąż/, będę mogła wystąpić do pracodawcy o urlop rodzicielski ?

odpowiedzi (0)

skomentuj

macierzyński urlop

+14 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Iwona (gość)  •

bzdury wypisujecie i wprowadzacie ludzi w błąd

odpowiedzi (0)

skomentuj

urlop

+34 / -42

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Damian (gość)  •

Mam pytanie.Moja zona ma umowe o parce w celu nauki zawodu ( jest w ostatniej klasie zawodówki.)8 maja 2013 roku urodziła nam sie córeczka.Żona załapała sie na ten roczny mcierzynski,lecz umowa o prace konczy jej sie pod koniec sierpnia br.Ja obecnie wykorzystałem 14 dni urlopu ojcowskiego,i 14 dni opieki nad zdrowym dzieckiem.17.06.13r w zycie weszła ustawa ze moge skorzystac z czesci urlopu macierzyńskiego mojej żony.Wie moze ktos jak to dosłownie wygląda w praktyce ?? Dziekuje i pozdrawiam.Damian

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 »