Menu Region

Matura 2013 - WOS - ARKUSZ CKE * PYTANIA * ODPOWIEDZI

Matura 2013 - WOS - ARKUSZ CKE * PYTANIA * ODPOWIEDZI

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

Prześlij Drukuj
Matura 2013 - WOS - ARKUSZ CKE * PYTANIA * ODPOWIEDZI Matura 2013 - WOS - ARKUSZ CKE * PYTANIA * ODPOWIEDZI

(© fot. Polskapresse)

Matura 2013 - dziś WOS. Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00. Maturzyści zdawali od razu zarówno poziom podstawowy jak i rozszerzony. WOS to jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturze. Matura z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym trwała 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 180 minut. Poniżej publikujemy arkusz CKE oraz odpowiedzi.
Maturę z wiedzy o społeczeństwie zdaje w całej Polsce 54,5 tys. osób, czyli prawie 15 proc maturzystów. Większość - ponad 33 tysiące - zdaje WOS na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze jest jednak nie wos, a geografia. Ten egzamin czeka uczniów we wtorek, 14 maja. Na drugim miejscu jest biologia (ten egzamin w piątek, 17 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.


Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna matura potrwa do 28 maja.

Matura 2013 - WOS - poziom podstawowy

Matura 2013 - WOS - poziom podstawowy - arkusz dla niesłyszących

Matura 2013 - WOS - poziom rozszerzony


PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

POZIOM PODSTAWOWY


ZADANIE 1
A. Apartheid to doktryna głosząca hasła segregacji rasowej. PRAWDA
B. Anarchizm wysuwa postulat silnego państwa. FAŁSZ
C. Socjaldemokracja opowiada się za interwencjonizmem państwa w gospodarkę. PRAWDA


ZADANIE 2
ODPOWIEDŹ:
A. Zdania zawierające wyłącznie fakty
1. Rick Perry, gubernator Teksasu, pierwszy raz wystąpił w debacie telewizyjnej z rywalami.
3. Debata odbyła się w Bibliotece im. Ronalda Reagana w Kalifornii.

B. Podaj nazwę partii politycznej, której członkami byli politycy wskazani w tekście.
Partia Republikańska, Partia Demokratyczna


ZADANIE 3
ODPOWIEDŹ:
A. W państwie o takim reżimie wybory mają najczęściej charakter fasadowy i rytualny albo ich wyniki są fałszowane. Aparat władzy represjonuje wyłącznie przeciwników politycznych. Dobro i interes państwa są głównymi deklarowanymi wartościami politycznymi, a społeczeństwo wiąże z państwem relacja patronalno-klientalna. AUTORYTARYZM
B. Władza w państwie o takim reżimie ma ambicje kontroli życia publicznego, ale i życia prywatnego obywateli. Aparat administracji podporządkowany jest monopartii, która głosi ideę budowy nowego człowieka i nowego społeczeństwa.TOTALITARYZM
C. W państwie o takim reżimie politycznym przestrzegane są prawa i wolności człowieka o charakterze osobistym i politycznym, władza ustawodawcza wybierana jest w wolnych wyborach powszechnych. DEMOKRACJA


ZADANIE 4
ODPOWIEDŹ:
A. Podaj pełne nazwy partii politycznych, których elektoraty mają najbardziej zbliżone poglądy na temat integracji europejskiej.
Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej

B. Podaj pełną nazwę partii politycznej, której elektorat w największym stopniu jest przeciwny idei państwa opiekuńczego.
Platforma Obywatelska

C. Porównaj poglądy elektoratów partii politycznych tworzących w latach 2007-2011 koalicję rządową.
1. Elektorat PO jest o bardziej liberalny ekonomicznie, elektorat PSL jest etatystyczny
2. Elektorat PO jest bardziej proeuropejski, elektorat PSL, jest w ten kwestii neutralny


ZADANIE 5
ODPOWIEDŹ:
1. powszechność
2. bezpośredniość
3. tajność

ZADANIE 6
ODPOWIEDŹ:
A. Marszałek Sejmu RP II i IV kadencji (1993-1995, 2004-2005); prezes Rady Ministrów RP (1995-1996); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2004); poseł na Sejm (1989-2005); pełnił funkcje kierownicze w strukturach PZPR, był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym SdRP i SLD. JÓZEF OLEKSY

B. Marszałek Sejmu RP V kadencji (2007); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2005-2007); poseł na Sejm (od 1997 r.); był wiceprezesem PC i PiS. LUDWIK DORN

C. Marszałek Sejmu RP VI kadencji (2010-2011); wiceprezes Rady Ministrów RP oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (2007-2009); poseł na Sejm (od 1997 r.); pełnił funkcje kierownicze w KLD i PO. GRZEGORZ SCHETYNA

Odpowiedzi na pozostałe pytania z wos w serwisie GlosWielkopolski.pl

MATURA 2013 - POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1
ODPOWIEDŹ:
A.
1. Zamieszkuje głównie w województwie pomorskim i używa języka prawnie uznanego za język regionalny. KASZUBI
2. Jest jedyną mniejszością, której komitet wyborczy ma reprezentację polityczną w Sejmie RP. NIEMCY
3. Jest wydzielona wyłącznie na podstawie wyznawanej religii i nie stanowi ani grupy etnicznej, ani narodowej.MUZUŁMANIE

B. Ślązacy, Kaszubi, Wietnamczycy, Rumuni, Muzułmanie


ZADANIE 2
ODPOWIEDŹ:
A. W ujęciu stratyfikacyjnym struktura społeczna uznawana jest za system stosunków i wzajemnych zależności wynikających z podziału funkcji i wymiany usług. PRAWDA
B. W ujęciu dychotomicznym struktura społeczna przyjmuje postać biegunowego podziału społeczeństwa na klasy o przeciwstawnych celach. PRAWDA
C. W ujęciu funkcjonalnym struktura społeczna to system stosunków opartych na zasadach klasyfikacyjnych, co prowadzi do pojmowania społeczeństwa jako układu warstw społecznych. FAŁSZ


ZADANIE 3
ODPOWIEDŹ:
Martin Luther King
Jacek Kuroń


ZADANIE 4
ODPOWIEDŹ:

A. Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. SUWERENNOŚĆ NARODU
B. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. PRAWORZĄDNOŚĆ
C. Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. PLURALIZM


ZADANIE 5
ODPOWIEDŹ:
A. Sejm
B. Prezydent za zgodą Senatu RP
C. Państwowa Komisja Wyborcza.
D. Sąd Najwyższy.


ZADANIE 6
ODPOWIEDŹ:

A. Państwo scentralizowane. Wybierany w wyborach powszechnych prezydent desygnuje kandydata na premiera i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Rząd jest odpowiedzialny politycznie przed Zgromadzeniem Narodowym - izbą pierwszą parlamentu.
FRANCJA, 3

B. Państwo składające się z obszarów autonomicznych. Głową państwa jest król z dynastii Burbonów. Mianuje on szefa rządu, który zawsze wywodzi się z opcji mającej większość w Kongresie Deputowanych - izbie pierwszej parlamentu.
HISZPANIA, 2

C. Federacja, którą tworzy 9 krajów związkowych. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Uprawnienia ustawodawcze oraz kontrolne wobec rządu - tak kanclerza, jak i ministrów - posiada Rada Narodowa.
AUSTRIA, 6


ZADANIE 7
ODPOWIEDŹ: D - Rada Ministrów RP

ZADANIE 8
ODPOWIEDŹ:

A. Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje umowy międzynarodowe dotyczące członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej. PRAWDA
B. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego. FAŁSZ
C. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczące powoływania sędziów wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów RP. FAŁSZ


Odpowiedzi na pozostałe pytania z wos w serwisie GlosWielkopolski.pl
 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się