Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i...

  Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i odpowiedzi. Rozwiąż próbne testy gimnazjalne

  natablicy.pl

  Polska

  Aktualizacja:

  Polska

  Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i odpowiedzi. Rozwiąż próbne testy gimnazjalne
  Rozwiąż test z języka polskiego przygotowujący do egzaminów, które odbędą się w kwietniu.
  Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski, pytania i odpowiedzi. Rozwiąż próbne testy gimnazjalne
  Testy przygotowane zostały przez langloo.com

  Egzamin gimnazjalny - ćwiczenia z języka polskiego - cz. I
  26 luty 2013


  1. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

  Homer
  Odyseja
  Pieśń druga. Zgromadzenie mieszkańców Itaki. Wyjazd Telemacha.

  Gdy świt różanopalcą urodził Jutrzenkę,
  Syn Odysa się z łoża porwał, wdział sukienkę
  Chędogą, a przez ramię zawiesił miecz srogi,
  Pięknymi postołami białe opiął nogi
  I wyszedłszy z komnaty, jak niebianin śliczny,
  Wydał rozkaz keryksom, aby okoliczny
  Lud kędziornych Achiwów na wiece zwołali;
  Więc na głos ich Achaje zewsząd się ściągali.
  A gdy już powołani gromadnie się znidą,
  Wstąpił pośród nich, w ręku ze spiżową dzidą,
  Wżdy nie sam, lotnych chartów parę miał przy sobie.
  Pallas taki nadała blask jego osobie,
  Że lud wszystek się cieszył z młodzieńca widoku;
  Zasiadł prestoł ojcowski; starce cofli kroku.

  I. Jak miał na imię syn Odysa?
  A. Telemach,
  B. Pallas,
  C. Helios,
  D. Zeus.

  II. Jak Homer nazywał Greków?
  a. Achajowie,
  b. Normanowie,
  c. Mykeńczycy,
  d. Trojanie.

  III. Podany fragment Odysei to:
  A. gatunek literatury pięknej, w której podmiot liryczny wyraża swoje uczucia;
  B. sposób organizacji tekstu, polegający na powtarzaniu się w nim odcinków o takich samych
  właściwościach strukturalnych, przeciwieństwo prozy;
  C. relacja z wydarzeń, opis tego, co się przeżyło;
  D. część eposu greckiego, który oparty był na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie
  pisanej istniał przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e.

  2. Przeczytaj tekst i odwołując się do własnej wiedzy, odpowiedz na pytania.

  Piotr Skarga
  O miłości ku ojczyźnie
  (fragmenty)

  Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon: nie tyło domy i familije, ale i królestwa, i
  monarchije wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi odmienia. Lecz nic nie jest bez
  przyczyny, zwłaszcza w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem
  i pilnością, i cnotą stanęło, to się nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala. (…)

  Jako ciała nasze abo wnętrznymi chorobami, abo powierzchnymi gwałtownymi przypadkami
  umierają, tak i królestwa mają swoje domowe choroby, dla których upadać muszą. Mają i
  nieprzyjacioły mocne, którzy je wojnami i rozbojem gubią. Obojej niebezpieczności zabiegać
  mądrzy z pomocą Bożą umieją, i lud swój dobrzy sprawce wybawiają. Na choroby domowe mają
  lekarstwa, a na wojny i gwałty mają rozmaite obrony. Żaden z was, Przezacni Panowie, nie jest tak
  prosty, aby nie baczył ciężkiej i wielkiej niemocy tego naszego Królestwa i wnętrznego a
  domowego jego zachwiania; abo żeby nie uczuł mocnego nieprzyjaciela, który na głowy nasze
  następuje i rozbojem straszliwym nam grozi. (…)

  Słusznie też do was mówić tak nań, przezacni obmyślacze dobra pospolitego, wszytkiej tej Korony,
  to jest ludzi i dusz, ile ich jest w Polszcze, w Litwie, w Rusi, w Prusach, w Żmudzi, w Inflanciech,
  oczy do was obracają i ręce do was podnoszą, mówiąc jako i oni Egiptcyjanie do Józefa: Gene. 47
  [25]. "Zdrowie nasze w ręku waszych". Wejźrzycie na nas, abyśmy nie ginęli i w domowej
  niesprawiedliwości, i w pogańskiej niewolej. (…)

  I. Podany tekst jest:
  A. pieśnią,
  B. kazaniem,
  C. hymnem,
  D. kroniką.

  II. Słowa kazania rozpoczynają się od:
  A. parafrazy,
  B. metafory,
  C. przenośni,
  D. pytania retorycznego.

  III. W tekście znajdują się elementy stylizacji:
  A. humorystycznej,
  B. gwarowej,
  C. biblijnej,
  D. środowiskowej.

  IV. Piotr Skarga w swoim kazaniu podkreśla:
  A. że tylko na bazie miłości można zbudować coś dobrego,
  B. że największą wartością jest ojczyzna,
  C. że świat stoi w miejscu i najważniejsza jest jego stabilizacja,
  D. że dobra wola człowieka nie pozwala rozwijać się chorobom.

  3. Przeczytaj utwór i na podstawie swojej wiedzy odpowiedz na pytania.

  Rej Mikołaj
  Bona

  Bona była przezwiskiem, skutkiem - jako komu.
  Wielkiej była zacności i z wielkiego domu.
  Rozum miała, że i dziś ta niewieścia główka
  Sławna w Polszcze, i długo pamiętne jej słówka.
  Włoszka była, z narodu, gdzie się rozum rodzi,
  Naślachetniejszy klenot. Lecz, co nazbyt, szkodzi.
  Tam się ta zacna pani z młodości ćwiczyła,
  Gadajże, którego z tych więcej zachwyciła.

  I. Kim była Bona?
  A. od 1518 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
  B. od 1520 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
  C. od 1618 królową Polski i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza;
  D. od 1629 królową Francji i wielką księżną litewską, księżną Rusi, Prus i Mazowsza.

  II. Utwór został zapisany w formie:
  A. pieśni,
  B. trenu,
  C. dialogu,
  D. żadna podana odpowiedz nie jest właściwa.

  III. Jakiej narodowości była Bona?
  A. była Angielką,
  B. była Polką,
  C. była Włoszką,
  D. była Francuzką.

  IV. Bona była:
  A. skromna, z ubogiego domu;
  B. zacna, z wielkiego domu;
  C. niewykształcona;
  D. nieszczęśliwie zakochana.

  4. Na podstawie utworu "Niestatek" Jana Andrzeja Morsztyna odpowiedz na pytania.

  Jan Andrzej Morsztyn
  Niestatek

  Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
  Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
  Usta koralem, purpurą jagody,
  Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.
  Jak się zwadzimy - jagody są trądem,

  Usta czeluścią, płeć blejwasem bladem,
  Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną,
  Czoło maglownią, a oczy perzyną.

  I. Co obrazuje utwór J. A. Morsztyna?
  A. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej kochanka,
  B. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków,
  C. dwa portrety tej samej kobiety widziane oczyma jej męża,
  D. dwa portrety dwóch zupełnie innych kobiet widziane oczyma ich kochanków.

  II. Piękno i brzydota zostały przedstawione w wierszu na zasadzie:
  A. oksymoronu,
  B. kontrastu,
  C. podobieństwa.

  III. Wiersz został zbudowany z szeregu:
  A. zdań orzekających,
  B. zdań nadrzędnie złożonych,
  C. zdań pojedynczych,
  D. zdań pytających.

  5. Przeczytaj fragment noweli Kamizelka Bolesława Prusa i odpowiedz na pytania, odwołaj się do treści całego utworu.


  Bolesław Prus
  Kamizelka

  Niektórzy ludzie mają pociąg do zbierania osobliwości kosztowniejszych lub mniej kosztownych,
  na jakie kogo stać. Ja także posiadam zbiorek, lecz skromny, jak zwykle w początkach. Jest tam mój
  dramat, który pisałem jeszcze w gimnazjum na lekcjach języka łacińskiego... Jest kilka zasuszonych
  kwiatów, które trzeba będzie zastąpić nowymi.
  Zdaje się, że nie ma nic więcej oprócz pewnej bardzo starej i zniszczonej kamizelki.
  Oto ona. Przód spłowiały, a tył przetarty. Dużo plam, brak guzików, na brzegu dziurka, wypalona
  zapewne papierosem. Ale najciekawsze w niej są ściągacze. Ten, na którym znajduje się sprzączka,
  jest skrócony i przyszyty do kamizelki wcale nie po krawiecku, a ten drugi, prawie na całej
  długości, jest pokłuty zębami sprzączki.
  Patrząc na to od razu domyślasz się, że właściciel odzienia zapewne co dzień chudnął i wreszcie
  dosięgnął tego stopnia, na którym kamizelka przestaje być niezbędną, ale natomiast okazuje się
  bardzo potrzebnym zapięty pod szyję frak z magazynu pogrzebowego.
  Wyznaję, że dziś chętnie odstąpiłbym komu ten szmat sukna, który mi robi trochę kłopotu. Szaf na
  zbiory jeszcze nie mam, a nie chciałbym znowu trzymać chorej kamizelczyny między własnymi
  rzeczami. Był jednak czas, żem ją kupił za cenę znakomicie wyższą od wartości, a dałbym nawet i
  drożej, gdyby umiano się targować. Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się
  przedmiotami, które przypominają smutek.

  I. Według fragmentu człowiek lubi otaczać się rzeczami, które:
  A. przypominają o rodzinie,
  B. przypominają smutek,
  C. przypominają dobre chwile,
  D. przypominają osoby bliskie.

  II. Opisana kamizelka jest dla autora:
  A. zbędą rzeczą, za którą zapłacił zbyt dużo;
  B. czymś bardzo ważnym i sentymentalnym;
  C. zwykłym ubraniem, które nosi na co dzień;
  D. prezentem od kogoś ważnego.

  III. Do kogo wcześniej należała kamizelka?
  A. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do mężczyzny chorego na gruźlicę;
  B. do starszej kobiety, która nosiła kamizelkę tylko do pracy;
  C. do młodego mężczyzny, który szanował kamizelkę i dbał o nią;
  D. do pewnego małżeństwa, a dokładniej do chorej na gruźlicę kobiety.

  IV. Dlaczego kamizelka miała dziwny pasek?
  A. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była chora na anoreksję i chciała pokazać mężowi,
  że tyje, więc skracała pasek;
  B. ponieważ mąż ubierając kamizelkę, co dzień skracał jej pasek, by pokazać żonie, że
  wcale mocno nie chudnie;
  C. ponieważ nosząca kamizelkę kobieta była na diecie i co dzień poszerzała pasek, by
  pokazać sobie, że ubranie jest już na nią dobre;
  D. ponieważ właściciel kamizelki - mężczyzna nie lubił paska, więc ucinał go codziennie
  po trochu.

  1 »

  Czytaj także

   Komentarze (2)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   pytanie

   maju (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 81 / 48

   nie ma co ukraść

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   ??

   kazik (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 111 / 61

   pytanie powiny brzmiec

   kto rozkrada Polsce

   1- PO
   2-PIS
   3-Kościół
   4-niema co już ukraśc

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama