Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku (część 1)

Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku (część 1)

Tomasz Zawadzki

Gazeta Wrocławska

Aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku (część 1)

©Jarosław Jakubczak

Powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, strzeliński, wałbrzyski, świdnicki
Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku (część 1)

©Jarosław Jakubczak

1.Rezerwat Bukowa Kalenica w Górach Sowich leży w gminie Bielawa (powiat dzierżoniowski) i zajmuje teren o powierzchni 27,96 ha. Chroni las bukowy, w runie którego można znaleźć rzadkie okazy, takie jak wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) i lilia złotogłów (Lilium martagon). Obszar chroniony został tam ustanowiony już 21 kwietnia 1962 roku.

2.Rezerwat Wodospad Wilczki w gminie Bystrzyca Kłodzka (powiat kłodzki) powstał, by chronić najwyższy wodospad w Sudetach w wąwozie potoku Wilczki. Rezerwat ustanowiono 16 stycznia 1958 r. Zajmuje powierzchnię 2,75 ha.

3.Rezerwat Cisowa Góra powstał z troski o naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata). Znajduje się na terenie gminy Bardo (powiat ząbkowicki), obejmuje obszar 18,56 ha i funkcjonuje już od 1 stycznia 1953 roku.

4.Rezerwat Cisy również znajduje się w gminie Bardo (powiat ząbkowicki) i także powstał w trosce o naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata). Jest nieznacznie większy od wspomnianego wyżej obszaru chronionego - zajmuje powierzchnię 19,6 ha. Istnieje od 24 kwietnia 1954 roku.

5.Rezerwat Góra Choina chroni las bukowo-dębowy porastający wzgórze z ruinami piastowskiego zamku Grodno w Zagórzu Śląskim na obszarze gminy Walim (powiat wałbrzyski). Teren, obejmujący obszar 19,13 ha, jest chroniony od 27 listopada 1957 roku.

6.Rezerwat Góra Radunia w gminie Łagiewniki (powiat dzierżoniowski) powstał 20 marca 1958 roku. Fragment góry jest zbudowany ze skał pochodzenia wulkanicznego - serpentynitów. Występują tu też stanowisko rzadkich paproci, m.in. zanokcicy ciemnej (Asplenium adiantum-nigrum). Rezerwat ma wielkość 42,32 ha.

7.Rezerwat Jaskinia Niedźwiedzia w gminie Stronie Śląskie (powiat kłodzki) zajmuje obszar 88,7 ha. Jest to jaskinia z bogatą szatą naciekową i znaleziskami kostnymi zwierząt plejstoceńskich, a także drzewostan z interesującymi gatunkami roślin runa. Został ustanowiony 21 lipca 1977 roku.

8.Rezerwat Jeziorko Daisy chroni skamieniałości fauny górnego dewonu odsłonięte w nieczynnym kamieniołomie wapienia. Znajduje się w gminie Świdnica (powiat świdnicki) i zajmuje powierzchnię 7,11 ha. Istnieje od 21 grudnia 1998 roku.

9.Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy w gminie Ciepłowody (powiat ząbkowicki) to fragment lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, grąd dębowo-grabowy oraz bogata flora runa leśnego. Obejmuje obszar 16,43 ha i powstał 30 grudnia 1966 roku.

10.Rezerwat Śnieżnik Kłodzki powstał 20 października 1965 roku w gminie Stronie Śląskie (powiat kłodzki). Na obszarze 192,9 ha znajduje się najwyższe wzniesienie w Sudetach Wschodnich (1425 m npm) z górską roślinnością zielną reprezentującą rośliny górskie oraz kilkoma gatunkami elementu karpackiego w Sudetach.

11.Rezerwat Skałki Stoleckie w gminie Ząbkowice Śląskie (powiat ząbkowicki) zajmuje obszar 2,03 ha. Obejmuje stanowisko ciepło i sucholubnych owadów. Został utworzony 17 kwietnia 1965 roku.

12.Rezerwat Nowa Morawa został utworzony 13 października 1971 roku w gminie Stronie Śląskie (powiat kłodzki). Na obszarze 22,16 ha chroniony jest las mieszany ze stanowiskiem miejscowej odmiany świerka.

13.Rezerwat Przełomy pod Książem w gminach Wałbrzych (powiat wałbrzyski) i Świebodzice (powiat świdnicki) zajmuje obszar 231,41 ha. Obejmuje przełom Pełcznicy pod Książem o wysokich walorach krajobrazowych i różnorodną fauną i florą. Został ustanowiony 7 grudnia 2000 roku.

14.Rezerwat Puszcza Śnieżnej Białki w gminie Stronie Śląskie (powiat kłodzki) zajmuje obszar 124, 68 ha. Obejmuje las regla dolnego - buczyna górska z domieszką jaworu (Acer pseudoplatanus) i świerka (Picea abies) oraz wysokogórski bór świerkowy regla górnego. Został utworzony 10 maja 1963 roku.

15.Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem został ustanowiony 15 lutego 1954 r. Znajduje się w gminie Szczytna (powiat kłodzki) i chroni torfowisko wysokie z brzozą karłowatą (Betula nana). Powierzchnia terenu chronionego to 231,88 ha.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo