Gdzie we Wrocławiu mogą powstać drogi rowerowe, a gdzie na...

  Gdzie we Wrocławiu mogą powstać drogi rowerowe, a gdzie na pewno ich nie będzie? (LISTA)

  Weronika Skupin

  Gazeta Wrocławska

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Gdzie we Wrocławiu mogą powstać drogi rowerowe, a gdzie na pewno ich nie będzie? (LISTA)
  1/10
  przejdź do galerii

  ©Fot. Tomasz Ho£Od / Polskapresse

  W ponad 50 kolejnych miejscach we Wrocławiu miasto dopuszcza stworzenie pasów lub ścieżek rowerowych. W kilkunastu innych na pewno nie będą mogły powstać. Wiemy to dzięki przeanalizowaniu przez urzędników dziesiątek pomysłów wrocławian dotyczących udogodnień dla rowerzystów, zgłoszonych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zobaczcie, gdzie rowerzyści mogą liczyć na ułatwienia, a gdzie na pewno ich sytuacja się nie poprawi.
  W wielu miejscach urzędnicy zamiast ścieżek rowerowych, proponują wymalowanie tzw. sierżantów. Są to poziome znaki malowane na tych jezdniach, gdzie jest za wąsko do wytyczenia osobnych pasów dla rowerów szerokości 1,5 m. Piktogram składa się z wizerunku roweru oraz dwóch strzałek (przypominających pagon, stąd nazwa „sierżant”), które pokazują kierunek ruchu rowerzystów.

  Taki znak ma przypominać kierowcom, że cykliści poruszają się tą samą trasą i powinni zostawić im trochę miejsca.
  Właściciele czterech kółek mogą jednak wjeżdżać na takie sierżanty, gdyż właściwie nie mają innej możliwości zmieszczenia się na swoim pasie. Taki pas nie może dawać rowerzyście złudnego poczucia, że jest sam na drodze.

  Tu mogą powstać ścieżki, drogi i pasy rowerowe oraz infrastruktura dla rowerzystów:

  * al. Kochanowskiego - możliwy pas rowerowy i pieszo rowerowy po wschodniej stronie ulicy (od strony Morskiego Oka),
  * ul. Zachodnia – szerokość jezdni wynosi 12 metrów, możliwe jest zwężenie jezdni i wyznaczenie pasów rowerowych, ale należy przerobić całe oznakowanie poziome i zmienić organizację ruchu. Alternatywą jest remont biegnącej obok jezdni drogi rowerowej,
  * ul. Grabiszyńska – będzie duży remont ulicy i trwa dyskusja w jaki sposób zostaną poprowadzone trasy rowerowe,
  * ul. Bardzka - budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Bardzkiej, od ul. Kamiennej do al. Armii Krajowej,
  * ul. Zielińskiego (od ul. Piłsudskiego do wiaduktu) - poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów po stronie zachodniej aż do istniejącej ścieżki za wiaduktem
  * pl. Grunwaldzki - trasa rowerowa po północnej stronie od ronda Reagana do mostu Grunwaldzkiego. Możliwe wytyczenie na chodniku, nie na jezdni,
  * ul. Kosmonautów – zwężenie jezdni kosztem postawienia słupków oddzielających pas dla samochodów od pasa dla pieszych i rowerzystów,
  * ul. Piłsudskiego od pl. Legionów do ul. Świdnickiej
  * ul. Kościuszki od Stawowej do pl. Kościuszki - asfaltowe kontrapasy. Opracowywana jest obecnie dokumentacja,
  * Podwale - kontrapas od Kołłątaja do Dworcowej. Od Dworcowej do Komuny Paryskiej dwukierunkowa droga rowerowa wraz z połączeniem z Kraińskiego,
  * ul. Hubska: remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ulicy Hubskiej od ul. Dyrekcyjnej do ul. Dawida połączony z wydzieleniem obok ścieżki rowerowej. Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2017,
  * ul.Buforowa: ścieżka dla rowerów będzie wytyczona. Przebudowa ulicy ma być realizowana w latach 2017-2018,
  * ul. Peronowa – możliwe prowadzenie jednokierunkowej trasy rowerowej,
  * Drobnera, Dubois Mieszczańska, Jagiełły – budowa jednokierunkowej drogi rowerowej po północnej stronie jezdni, od jezdni przed ul. Probusa do połączenia z projektowanym pasem rowerowym na wlocie ul. Łokietka
  * plac Orląt Lwowskich – jezdna nie ma odpowiedniej szerokości; jest za to możliwość wytyczenia jednego kierunku ścieżki rowerowej po chodniku w stronę placu,
  * plac Społeczny – ze względów bezpieczeństwa lepiej wyznaczyć ścieżkę rowerową poza jezdnią, na jezdni nie ma miejsca. Poza tym istnieje alternatywny przejazd rowerowy przejściem podziemnym. Proponuje się utworzenie dodatkowej ścieżki rowerowej przy ul. Mazowieckiej do pl. Wróblewskiego,
  * Miłoszycka i Kowalska – chodniki i ścieżki rowerowe, część jest już budowana,
  * al. Jana III Sobieskiego – ścieżka rowerowa od ul. Wilanowskiej do ul. Odolanowskiej,
  * Plac Legionów – Dworzec Główny – ul. Pułaskiego – ścieżka rowerowa, sierżanty, pasy rowerowe, droga dla rowerów (różne
  * ul. Sienkiewicza - nie ma możliwości wyznaczenia pasów dla rowerów. Istnieje możliwość budowy jednokierunkowych dróg dla rowerów,
  * Stawowa i Borowska w kierunku południowym od Piłsudskiego do Swobodnej – na odcinek ul. Stawowej od Kościuszki do Piłsudskiego ZDiUM realizuje właśnie dokumentację. Na odcinku od Piłsudskiego do Peronowej istnieje możliwość wytyczenie jednokierunkowej drogi dla rowerów lub pasa rowerowego korzystającego w części z szerokości ulicy a w części z podwójnego krawężnika zlokalizowanego pomiędzy jezdnią a barierką na chodniku,
  * Brucknera - nie ma odpowiedniej szerokości do wyznaczenia chodnika z miejscem dla rowerów i pieszych, ale możliwy jest remont istniejącego chodnika wzdłuż Brucknera po stronie wschodniej wraz z wyniesieniem przejazdów,
  * Połączenie alei Piastów z ulicą Racławicką - budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ślęzą oraz połączenie jej z istniejącymi chodnikami i drogami dla rowerów
  * ul. Na Niskich Łąkach - wydłużenie ścieżki rowerowej przy ul. Krakowskiej do skrzyżowania, wymalowanie przejazdu i śluzy oraz postawienie sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów,
  * ul. Krakowska/Opolska - wytyczenie drogi rowerowej, wymalowanie przejazdów rowerowych przy przejściach: park Wschodni, Rybnicka, Świątnicka, Katowicka (kilka projektów dot. Opolskiej),
  * nasyp kolejowy od ul. Krzyckiej do Skarbowców po stronie ul. Wawrzyniaka: ścieżka rowerowo-rolkowo-piesza, lub pieszo-rowerowa
  * Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej przy ulicy Królewieckiej,
  * Sołtysowicka, Poprzeczna, Czajkowskiego, Pzybyszewskiego i Koszarowa – chodnik z miejscem dla pieszych i rowerów,
  * Trawowa – rondo Pileckiego – nowy trakt pieszo-rowerowy,
  * ul. Nasypowa – zwężenie jezdni kosztem postawienia słupków oddzielających pas dla samochodów od pasa dla pieszych i rowerzystów,
  * Parking rowerowo-skuterowy przy ulicy Ślicznej 25-27,
  * ul. Jarocińska: budowa chodnika i ścieżki rowerowej na jej ostatnim odcinku biegnącym przez pola w stronę ścieżek rowerowych przy obwodnicy śródmiejskiej,
  * ul. Pasteura i most Szczytnicki - wymalowanie na nowo pasów rowerowych i dla pieszych, bo kilkukrotnie się krzyżują,
  * ul. Kwiatkowskiego przy skrzyżowaniu z Zabrodzką - wymalowanie przejścia i przejazdu dla rowerzystów,
  * wały Ślęzy od mostu między Grabiszyńską i Solskiego na północ oraz na wschód od kładki Oporowskiej – ścieżka dla pieszych i rowerzystów, możliwa do wytyczenia po pozytywnej opinii Dolnośląskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
  * południowa strona nasypu kolejowego od ulicy Racławickiej do ulicy Wyścigowej, ścieżka spacerowo-rowerowa,
  * ul. Halna – zamiana zagrodzonej i zarośniętej ulicy w deptak pieszo-rowerowy,
  * Chorzowska 1-17 – remont chodnika i ścieżki dla rowerów
  * ul. Małopanewska – wykonanie wjazdu na ścieżkę rowerową na wysokości ul. Kłodnickiej,
  * rondo Reagana – wyłożenie istniejącej ścieżki rowerowej z kostki asfaltem,
  * Kłokoczycka 160d-174a – ścieżka dla pieszych i rowerowa
  * Żabia Grobla od Żabiej Ścieżki do Traugutta – ścieżka rowerowa
  * ul. Sołtysowicka od Poprzecznej do nr 24 – ścieżka rowerowa i chodnik
  * ul. Warciańska – dobudowanie brakującego fragmentu od ulicy Warciańskiej do przejazdu kolejowego, chodnika i droga dla rowerów,
  * ul. Zaporoska po stronie nr. parzystych od nr 64 do pl. Hirszfelda – przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej.

  Tutaj nie ma możliwości wytyczenia tras, przejazdów i ułatwień dla rowerzystów:

  * ul. Świdnicka – ścieżka dla rowerów od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, przez plac Kościuszki do ul. Bożego Ciała, Widok – wiązałoby się to z zabraniem pasa ruchu dla pojazdów lub wprowadzeniem pojazdów na torowisko. Możliwe wymalowanie tzw. sierżantów (białych strzałek i wizerunku roweru, nie jest to jednak osobny pas rowerowy, tylko oznaczenie przypominające kierowcom, że rowerzyści także jadą po jezdni),
  * Podwale od ul. Oławskiej do Kołłątaja – brak miejsca na ścieżkę rowerową. Wzdłuż ulicy samochody parkują po obu stronach jezdni, brak miejsca dla pasa rowerowego. Dla ruchu rowerowego jest alternatywne połączenie po drugiej stronie fosy,
  * Podwale w obu kierunkach od Krupniczej do pl. Orląt Lwowskich – brak możliwości wyznaczenia pasów rowerowych bez likwidacji miejsc postojowych lub wprowadzenia ruchu kołowego na torowisko tramwajowe,
  * ul. św. Katarzyny i Piaskowa – brak szerokości aby wydzielić ścieżkę rowerową poprzez zawężenie jezdni. Zabranie pasa ruchu ograniczy przepustowość ulicy,
  * ul. Grodzka od Szewskiej do Piaskowej – brak miejsca, proponowane wymalowanie sierżantów,
  * Przejazd rowerowy i przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania ulic Nowy Świat, Odrzańska, Grodzka z Mostem Pomorskim. W 2016 roku rozpocznie się wieloletnia przebudowa mostów Pomorskich, przewidywane są duże zmiany w natężeniu ruchu, a długi czas remontu wpłynie też na przyzwyczajenia użytkowników ruchu. Dlatego budowa przejścia w tym momencie nie jest właściwa, może zmniejszyć przepustowość samochodów. Po przebudowie mostów będzie czas na dalsze analizy,
  * most Grunwaldzki wytyczenie i odseparowanie ścieżek dla pieszych i rowerzystów: szerokość chodników mostu Grunwaldzkiego, a także jego konstrukcja nie pozwala na bezpieczne poprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego chodnikami i odseparowanie ścieżek barierkami,
  * ul. Świeradowska: droga dla rowerów po stronie południowej przez parking centrum handlowego Gaj. Opinia negatywna, nie buduje się pasów rowerowych na tzw. drogach serwisowych, a taką jest dojazd do osiedla w tamtym miejscu,
  * ul. Borowska: droga dla rowerów od Świeradowskiej do Armii Krajowej. Projekt nie jest możliwy do realizacji, z powodu braku terenu wystarczającego do wyznaczenia ścieżki rowerowej, konieczny byłby wykup działek,
  * most Milenijny: metalowe pochylnie na schodach umożliwiające pokonanie schodów niepełnosprawnym i rowerzystom. Istnieje winda, ponadto przepisy nie dopuszczają montażu takich pochylni dla niepełnosprawnych, a rowerzyści mają ścieżkę rowerową od początku ulicy Popowickiej do samego końca obwodnicy śródmiejskiej,
  * Mennicza i Łazienna: kontrapasy rowerowe. Ochrona konserwatorska, ingerencja w kostkę kamienną nie jest wskazana,
  * Przejazd rowerowy od pl. Bohaterów Getta do pl. Solnego jest niemożliwy, ze względu na schodki,
  * ul. Awicenny, ścieżka rowerowa między ul. Pińską, a Trawową – brak ciągłości,
  * ul. Wałbrzycka i Krzycka – nie ma miejsca na pasy rowerowe,
  * ul. Borowska: niemożliwe jest, by kierowcy ustępowali pierwszeństwa rowerzystom przed ul. Kukuczki. Możliwe jest jedynie zlikwidowanie przejazdu dla rowerzystów i zmiana przepisów tak, by to rowerzyści widzieli znak „ustąp pierwszeństwa”,
  * ul. Traugutta: ścieżka rowerowa od pl. Zgody do nr. 64 – będzie tam wydzielone torowisko i nie będzie miejsca do wytyczenia drogi rowerowej.

  ZOBACZ: Pas dla rowerów na Kazimierza Wielkiego

  Czytaj także

   Komentarze (155)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   j. polski

   abcd (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2

   Redakcjo! "Dziesiątków", a nie "dziesiątek" i "kilkakrotnie", a nie "kilkukrotnie"! Do szkoły marsz!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ku przestrodze takim jak "Rowerant"...

   Mieszkaniec Ołbina (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

   Na tvn24 jest filmik jak rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kierowca samochodu zachował się tak jak większość rowerzystów we Wrocławiu .. oddalił się z miejsca...rozwiń całość

   Na tvn24 jest filmik jak rowerzysta wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kierowca samochodu zachował się tak jak większość rowerzystów we Wrocławiu .. oddalił się z miejsca zdarzenia... - polecam. I jedna uwaga do rowerzystów to, że Ty widzisz samochód nie znaczy, że jego kierowca widzi ciebie... A teraz dalej twierdzcie, że kierowcy samochodów "Mogą wam...[...]"zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ulice, ścieżki rowerowe... a kiedy chodniki?

   Piesza (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 2

   A kiedy będą wybudowane chodniki tylko dla pieszych?? Mam dość rowerzystów pędzących po chodnikach (nielicznych w tym mieście) tratujących ludzi, parkujących samochodów, które nie zostawiają nawet...rozwiń całość

   A kiedy będą wybudowane chodniki tylko dla pieszych?? Mam dość rowerzystów pędzących po chodnikach (nielicznych w tym mieście) tratujących ludzi, parkujących samochodów, które nie zostawiają nawet fragmentu umożliwiającego przejście obok auta i zmuszające do wejścia na jezdnię lub trawnik!! Dlaczego piesi zawsze muszą być na szarym końcu i traktowani jako zło konieczne lub też jako najgorsza kategoria uczestników ruchu?? Czy ktoś z urzędników miejskich się w końcu tym zainteresuje?? zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Przy obecnej kulturze jazdy samochodem wiele

   WIR (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 10 / 9

   Dróg Dla Rowerów budowanych poza jezdnią (równolegle do jezdni lub ciągi pieszo - rowerowe)- jest bardzo niebezpieczna dla rowerzystów - każdy przejazd przez poprzeczną ulicę niesie ryzyko...rozwiń całość

   Dróg Dla Rowerów budowanych poza jezdnią (równolegle do jezdni lub ciągi pieszo - rowerowe)- jest bardzo niebezpieczna dla rowerzystów - każdy przejazd przez poprzeczną ulicę niesie ryzyko wymuszenia pierwszeństwa przez kierowców samochodów. Natomiast w przypadku gdy DDR buduje się np. wydzielając jeden pas ruchu - kierowcy samochodów o wiele łatwiej dostrzegają rowerzystów - tak więc np. Legnicka, Zachodnia, Grabiszyńska, Bardzka itp. aż się proszą o wydzielenie jednego pasa jako DDR zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Przy obecnej i prawdopodobnie przyszłej kulturze jazdy rowerem trzeba puscic roweranctwo

   sdcsdfc (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 11

   w tunelach aby nie mogli mieć z nikim kontaktu.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Jeśli

   El_Feurdz (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 9

   Jeśli kultura jazdy ma decydować o miejscu na drodze, to co zrobić z kierowcami? Bo wiesz, większość nie odróżnia żółtego od zielonego, zapalenie czerwonego światła zauważa ze sporym opóźnieniem,...rozwiń całość

   Jeśli kultura jazdy ma decydować o miejscu na drodze, to co zrobić z kierowcami? Bo wiesz, większość nie odróżnia żółtego od zielonego, zapalenie czerwonego światła zauważa ze sporym opóźnieniem, parkingiem nazywa dosłownie wszystko, kierunkowskazów nie używa, bo to takie trudne trudne, wciska się, wymusza, trąbi bez powodu, ogólnie generuje hałas, smród i korki. O buractwie, które "muzyki" słucha tak, by przede wszystkim inni słyszeli nawet nie wspomnę. W sumie bez kierowców lepiej by się żyło.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Jest dokładnie odwrotnie. Łżesz jak propagandzisci amerykańscy w sprawie

   fsdvsdv (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 8 / 10

   Ukrainy. Prawie nie zauważam roweranctwa szanującego przepisy więc twoje wypociny to czyste brednie. Ale czego po rowerancie można się spodziewać?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ul. Zachodnia, jeśli ją zwężą to są idiotami do kwadratu.

   SZPN (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 9 / 2

   Od Inowrocławskiej przez całą długość Zachodniej do TGG, spokojnie można wydzielić drogę rowerową na chodniku - wylać asfalt, itp., jeśli komuś świta zabieranie jezdni tzn. że jest imbecylem albo...rozwiń całość

   Od Inowrocławskiej przez całą długość Zachodniej do TGG, spokojnie można wydzielić drogę rowerową na chodniku - wylać asfalt, itp., jeśli komuś świta zabieranie jezdni tzn. że jest imbecylem albo potomkiem urzędasów rodem z PRL, kiedy to urzędnik wiedział co jest lepsze dla obywatela.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Zachodnia od Rybackiej aż to TGG

   WIR (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 8

   ma 2 pasy ruchu - więc spokojnie można jeden z nich przeznaczyć dla rowerów - a nie jak teraz co chwilę przejeżdżać przez ulicę z duszą na ramieniu ze jakiś samochodziarz się zagapi i skasuje...rozwiń całość

   ma 2 pasy ruchu - więc spokojnie można jeden z nich przeznaczyć dla rowerów - a nie jak teraz co chwilę przejeżdżać przez ulicę z duszą na ramieniu ze jakiś samochodziarz się zagapi i skasuje prawidłowo jadącego rowerzystę - tak będzie prosto zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Wyborcza Inicjatywa Rowerowa.

   szpn (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2

   Uśś i wszystko jasne.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ty ćpunie

   wsd (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

   Przestań ćpać tyle

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Bzdura z tymi 2 pasami

   troglodyta (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 1

   Bardzo często lewy pas ma przeznaczenie do lewoskrętu na tym odcinku. Rozwiązaniem problemu niezauważania rowerzystów było by zrównanie przejścia i przejazdu do jednego poziomu z chodnikiem i drogą...rozwiń całość

   Bardzo często lewy pas ma przeznaczenie do lewoskrętu na tym odcinku. Rozwiązaniem problemu niezauważania rowerzystów było by zrównanie przejścia i przejazdu do jednego poziomu z chodnikiem i drogą rowerową dając tym samym próg zwalniający dla kierowców. Kierowcy jakoś dziwnie zauważają takie coś.zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Trasy rowerowe made in Wrocław!

   obserwator (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4

   koszt 1m=100ml farby, k... jak to miasto musi oszczędzać, żeby było stać na tyle innych intratnych inwestycji;) w efekcie auto osobowe i rower ledwo się mieści na swoim pasie. Ale jaka statystyka...rozwiń całość

   koszt 1m=100ml farby, k... jak to miasto musi oszczędzać, żeby było stać na tyle innych intratnych inwestycji;) w efekcie auto osobowe i rower ledwo się mieści na swoim pasie. Ale jaka statystyka rośnie!!!zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Wrocław jest w tej chwili miejscem, w którym białe kołnierzyki ze schowanym za

   dfverger (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 6 / 8

   nimi piratem drogowym prowadzą wojnę hybrydową przeciwko mieszkańcom. Nikt chyba nie ma wątpliwości jaka role pełni przy tym piąta kolumna, która głównie zajmuje się łamaniem przepisów ruchu...rozwiń całość

   nimi piratem drogowym prowadzą wojnę hybrydową przeciwko mieszkańcom. Nikt chyba nie ma wątpliwości jaka role pełni przy tym piąta kolumna, która głównie zajmuje się łamaniem przepisów ruchu drogowego i paskudzeniem codziennego życia innym - bo to jest istota roweranctwa (nie mylić z rowerzystami!). Wrocław staje się paskudną betonową połacią dla turystów, roweranctwa, partyjniactwa (w szczególności najlepiej się tu czują ci z PZPO), biznesjerki i finasjery. zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   hihi

   rowerant (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 3 / 3

   Ale mam ubaw z pieniactwa kierowców. Możecie mi... No, właśnie, nic nie możecie! I to jest piękne!


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   100 krotna różniaca masy pojazdów - oto odppwiedz dlaczego warto sie rozgladac

   rfrf (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

   ?

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Fakt nic nie możemy...

   Mieszkaniec Ołbina (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 1

   żebyś się nie zdziwił ...sam sobie zrobisz... jak ktoś cię w porę nie zauważy.... "Nic mi nie możecie bo liczę się tylko ja ...." Ale Ty tego nie rozumiesz, że tu nie chodzi o pieniactwo.. tylko o...rozwiń całość

   żebyś się nie zdziwił ...sam sobie zrobisz... jak ktoś cię w porę nie zauważy.... "Nic mi nie możecie bo liczę się tylko ja ...." Ale Ty tego nie rozumiesz, że tu nie chodzi o pieniactwo.. tylko o wspólne dobro, żeby to zrozumieć trzeba spojrzeć szerzej niż tylko własna kierownica od roweru. Tak na marginesie to będąc w Amsterdamie jak jest czerwone dla rowerów to wszyscy stoją nawet jak nic nie jedzie .... Natomiast we Wrocławiu wszyscy jadą na czerwonym...zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   A co z ul. Płaska ??

   Żerniczanin (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

   Ciekawe kiedy doczekamy się ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Płaskiej tuż przy AOW na Żernikach ?? W tym miejscu aż się prosi ...

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Wrocławscy rowerzyści

   Mieszkaniec Ołbina (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 44 / 23

   Mam do was pytanie. Tak narzekacie na samochodziarzy, karzecie im przemieszczać się innymi środkami transportu, mówicie że "rosną im d*** w samochodach", że mają problem z przejściem iluś tam...rozwiń całość

   Mam do was pytanie. Tak narzekacie na samochodziarzy, karzecie im przemieszczać się innymi środkami transportu, mówicie że "rosną im d*** w samochodach", że mają problem z przejściem iluś tam metrów i trują spalinami it itd itd albo jak kto woli etc etc etc. To dlaczego sami nie przejdziecie paru metrów albo paruset metrów do przystanku komunikacji zbiorowej, która jest jedyną skuteczną i efektywną formą transportu we Wrocławiu?. Dlaczego nie zsiądziecie i nie przeprowadzicie roweru przez pasy.. tylko robicie slalom między pieszymi ..?. Dlaczego zamiast jechać po ścieżce dla rowerów albo po ddr to jedziecie jezdnią (odp. "bo ścieżki są źle zaprojektowane albo raz są z jednej a raz z drugiej strony jezdni" - a to tak trudno się przejść ..? Przez rozwiązania, które proponuje magistrat jeszcze bardziej utrudnia komunikacje zbiorową. Macie w tyłku komunikacje zbiorową nie myślicie o problemie komunikacji jako całości tylko o swojej wygodzie. Egzaminy z przepisów bez sensu - bo znakomita większość z was te przepisy też ma w d.....e i każdy przepis uznacie, że jest to godzenie w waszą wolność rowerową. Już widzę te autobusy MPK, które będą wyprzedzać rowerzystów jadących po wymalowanych na jezdni pasach...We Wrocławiu jedyną alternatywą dla ruchu samochodowego jest sprawna komunikacja miejska a nie rowery... Magistrat sobie wymyślił, że przez rozwój "roweru we Wrocławiu" zmniejszy korki w mieście ..., a tak już na koniec advocem moja Mama starsza kobieta boi się wyjść do parku bo niedawno jakiś pajac na rowerze mało jej nie skasował na ścieżce w parku..., bo pojechał sobie na skróty i musiał czuć wiatr we włosach ...Wiesz "pajacu" jeden z drugim co to oznacza dla 81 letniej kobiety złamanie kości udowej ..? Tego chce WIR..?. MOże zamiast "Wrocławskiej Masy Krytycznej" najpierw nauczcie ludzi kultury jazdy i empatii na drodze a potem dajcie im rowery... I tak już całkiem na koniec na całą tą sytuację odpowiada magistrat i jego brak kompletnie wizji rozwoju tego miasta.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   .

   . (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 14 / 6

   zamiast wystawiać minusy temu Panu, wstawcie komentarz. Ciekawi mnie co sensownego macie do powiedzenia na ten wpis. Powtórzę SENSOWNEGO.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Nie mają nic sensownego. Bo istotą roweranctwa jest uprzykrzanie życia innym

   sdfdfwef (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 11 / 10

   To problem psychiczny.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Niezupełnie, ale masz rację że uprzykrzanie zycia innym jest istotą, tyle że nie roweranctwa

   pieszy z wózkiem, kierowca z fotelikiem, rowerzysta z przyczepką (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

   a nie jest tak przypadkiem, że myślisz tak o katolikach, a piszesz "rowerzyści"?
   Albo o swoich ziomkach (wrocławianach)? Albo o absolwentach polskich podstawówek? Nie dostrzegasz prawidłowości...rozwiń całość

   a nie jest tak przypadkiem, że myślisz tak o katolikach, a piszesz "rowerzyści"?
   Albo o swoich ziomkach (wrocławianach)? Albo o absolwentach polskich podstawówek? Nie dostrzegasz prawidłowości pewnej...?
   Ludzie w ogóle nie są zbyt mądrzy, roztropni, rozsądni... Są egoistami i nie ważne, czy chwilowo jadą na rowerze, siedzą w samochodzie czy tramwajem. Po prostu: głupio zachowują się na codzień, dlaczego oczekujesz, że jadąc welocypedem zaczną być rozsądni? Dlaczego oczekujesz, że skoro przed zjazdem z ronda nie sygnalizują, to zaczną myśleć o innych akurat podczas pedałowania?
   Jeśli ktoś jest "głuptaskiem" w życiu, to nie zacznie być mądralą na rowerku? Nie sądzę. Więc wyobraź sobie, że nagle tłum aroganckich mistrzów kierownicy przesiada się na pędzidła i tryska empatią i uprzejmością? Litości... zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   tzn że...

   Mieszkaniec Ołbina (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 3

   takie zachowania należy tolerować i dawać na nie przyzwolenie ..? Jeśli zaś chodzi o empatie to gdyby inni uczestnicy ruchu poza "nawiedzonymi rowerzystami" mieli jej tyle co oni to jeździli by po...rozwiń całość

   takie zachowania należy tolerować i dawać na nie przyzwolenie ..? Jeśli zaś chodzi o empatie to gdyby inni uczestnicy ruchu poza "nawiedzonymi rowerzystami" mieli jej tyle co oni to jeździli by po chodnikach, wysepkach, przez przejścia dla pieszych, zatrzymywali by się na czerwonym i patrząc, że nic nie jedzie ruszali by dalej... tylko, że wtedy populacja "nawiedzonych rowerzystów" gwałtowanie by spadła...
   Uzupełniając mój wpis dodam, że złamanie kości udowej osoby starszej w znakomitej większości kończy się śmiercią wskutek powikłań...A co do tego, że ludzie z definicji są egoistami to jedno pytanie kto ma większe szanse na przetrwanie człowiek działający w pojedynkę czy człowiek działający w grupie ..?zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Przepraszam bardzo!

   Stiwi (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 24

   Ale jak to nie powstaną??? Heloooooł! JA mama ROWER i muszę GDZIEŚ nim jeździć, więc??? Może niech sobie samochody jeżdżą innymi drogami! Miasto ma dużo ulic, a samochodem szybko się jedzie.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama