Konferencja integracja europejska wczoraj i dziś

  Konferencja integracja europejska wczoraj i dziś

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Sytuacja w strefie euro i w Unii Europejskiej obserwowana w ostatnich latach wpływa na wzrost zainteresowania tematyką euro a także kwestiami związanymi z funkcjonowaniem UE, zasadami prowadzenia polityki pieniężnej w strefie euro, polityki fiskalnej i zasadami funkcjonowania EBC czy też zmianami w zakresie sektorów bankowych i organizacji instytucji nadzorczych nad rynkami finansowymi.
  projektor do kina domowego

  Koniecznością wydaje się nie tylko wyjaśnianie zasad funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej ale także walka z pewnymi mitami i uprzedzeniami pojawiającymi się w społeczeństwie, wpływającymi na niewłaściwe, żeby nie powiedzieć wypaczone, postrzeganie UE i wszystkich procesów, które mają w niej miejsce. Obecna sytuacja w strefie euro, ze względu na brak zrozumienia pewnych mechanizmów funkcjonowania tej strefy oraz pojęć takich jak np.: polityka fiskalna, pakt fiskalny itp., wywołuje niepewność wśród polskiego społeczeństwa. Rodzi ona także wiele nowych pytań o sens integracji walutowej, o sposób dotychczasowego funkcjonowania, o zasadność podejmowanych przez UE kroków zmierzających do łagodzenia kryzysu w krajach takich jak Grecja, Hiszpania czy Włochy oraz kluczowe pytanie czy Polska powinna starać się o wejście do strefy euro i jaką perspektywę powinniśmy przyjąć jako kraj.


  Zgodnie z badaniami CBOS, niemal tyle samo Polaków popiera angażowanie się Polski w działania zmierzające do ratowania strefy euro (46%) jak i jest przeciwnych (43%). Niepewna sytuacja w UE a przede wszystkim w strefie euro i obawy przed skutkami kryzysu finansowego wpływają na utrzymujący się niechętny stosunek Polaków do przystąpienia Polski do strefy euro. Na stosunek do wprowadzenia w Polsce euro w głównej mierze wpływa status społeczno-ekonomiczny. Im wyższe wykształcenie tym obserwuje się większe poparcie dla przyjęcia wspólnej waluty. Wprowadzenie euro w Polsce ma wśród osób z wyższym wykształceniem więcej zwolenników (53%) niż przeciwników (45%).

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim organizuje Konferencję INTEGRACJA EUROPEJSKA – WCZORAJ I DZIŚ.
  Konferencja ta to pierwsza konferencja studentów studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z Unią Europejską i strefą euro. W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia związane nie tylko z historią i stanem obecnym Unii Europejskiej i strefą euro, ale także z rynkiem pracy, z rynkiem nieruchomości, z rynkiem finansowym i współpracą z innym krajami i regionami, np. Chinami.

  Merytoryczną część konferencji rozpocznie wystąpienie pana Bartłomieja Osieki, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego. Tematyka wystąpień została podzielona na siedem sesji:

  •Strefa euro – uwarunkowania funkcjonowania
  •Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej i strefie euro
  •Rynek pracy w Unii Europejskiej i strefie euro
  •Unia Europejska i strefa euro – aspekty biznesowe
  •Kryzys w Unii Europejskiej i strefie euro – przyczyny i konsekwencje
  •Unia Europejska i strefa euro – oddziaływania i interakcje
  •Wspólna waluta – wyzwania i konsekwencje

  Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie www.euro.ue.wroc.pl

  Serdecznie zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy chcą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej i strefie euro.
  Udział w konferencji jest nieodpłatny, wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie konferencji
  Termin: 30-31 maja 2015 roku
  Miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu sala 1 P

  Organizatorzy:

  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama