Becikowe 2016 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe 2016 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Gazeta Wrocławska

Aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

Becikowe 2016 - sprawdź aktualne warunki przyznania becikowego, zobacz jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w tym roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2016 becikowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków

Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków ©brak

BECIKOWE 2016 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2014 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2016, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2014 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2015 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2014 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2016 - WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2014 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2014 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2014 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2014 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2014 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2014 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2014 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2014 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2014 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2014 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2014 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2015 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2016 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2016 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku

Komentarze (81)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
totalna porazka

ja (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

sama biurokaracja i tylko po to zeby zniechecic ludzi do tej zapomogi, przez durnych urzednikow stracilam prawo do tej jednorazowej zapomogi bo nie umieli sie okreslic jak mam udowodnic ze mieszkam...rozwiń całość

sama biurokaracja i tylko po to zeby zniechecic ludzi do tej zapomogi, przez durnych urzednikow stracilam prawo do tej jednorazowej zapomogi bo nie umieli sie okreslic jak mam udowodnic ze mieszkam w tym a nie w innym miescie. przez to przedluzylo sie to w czasie i musialam brac dochody z 2014 a nie z 2013 i przekroczylam limit o 3 zl ( w 2013 mialam nizsze dodchody w i wtedy "lapalam sie" na beickowe)!!!!ciezko nawet znalezc jaki jest limit w tych procedurach,jak poszlam do urzedu po zaswiadczenie gdzie jestem zameldowana to urzedniczka powiedziala ze mi nie da bo jak pojde po becikowe to oni to widza w systemie a tam gdzie zalatwia sie becikowe to poinformowali mnie ze musze miec zaswiadczenie, porazka totalna, Becikowe powinno nalezec sie kazdemu bezwarunkowo a nie z warunkami i to jeszcze stos papierow trzeba wypelnic!wstyd i hanba zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Niestety Pani z urzędu też nie wiedziała...

Ewa (gość)

Zgłoś naruszenie treści

Witam serdecznie, mam problem z wyliczeniem dochodów rodziny niezbędnych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Niezmiennie od lat pacuję w jednej firmie, natomiast...rozwiń całość

Witam serdecznie, mam problem z wyliczeniem dochodów rodziny niezbędnych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Niezmiennie od lat pacuję w jednej firmie, natomiast małżonek w październiku 2014 zmienił prace i wyjechał za granicę. Posiada pit-11 z umowy w kraju do października 2014 oraz świadectwo pracy. Jakie dokumenty musi posiadać w związku ze zmianą pracy i jak przeliczyć Jego dochód? zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
becikowe

justyna (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 5

Mam pytanie czy narodzone dziecko jest wliczane do dochodu ?

Zdjęcie autora komentarza
dzieci

juliaaa

Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

Witam, becikowe nic nie pomorze, powinny być stałe dopłaty, ponieważ wychowanie dzieci jest drogie. Pozdrawiam.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
To czyste sk....

Pablo (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3

Dziś postanowiłem skompletować dokumenty (to moje 2 dziecko) i okazuje się, że napisanie oświadczenia o wysokości pobranych składek na ZUS nie jest możliwe gdyż takie informacje nie widnieją na...rozwiń całość

Dziś postanowiłem skompletować dokumenty (to moje 2 dziecko) i okazuje się, że napisanie oświadczenia o wysokości pobranych składek na ZUS nie jest możliwe gdyż takie informacje nie widnieją na żadnych dokumentach otrzymywanych przez pracodawcę. A raczej widnieją jednak nie są prawdziwe (z portalu finansowego dowiedziałem się, że składki zawarte w PIT-11 to składki gotowe do rozliczenia rocznego z US jednak składki realne są wyższe).
Czyli bez wizyty w ZUS nie ma mowy.

Instrukcja US oświadczenie
1 dochód*) wyniósł - czyli od całkowitego przychodu odjąć koszt uzyskania przychodu
2 podatek należy wyniósł - jest to podatek (w PIT-37 za 2014 część G pozycja 126) który wychodzi nam na koniec pita po odjęciu wszystkiego czyli ile faktycznie powinniśmy zapłacić podatku.
3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły - TO JUŻ WIADOMO

Odnośnie tego ZUS-u postanowiłem złożyć OŚWIADCZENIE biorąc dane z rozliczenia PIT-37 za 2014 rok. Przecież skoro mam dokument który mówi mi, że ZUS pobrał ode mnie określoną kwotę składek to skąd do diaska jako zwykły obywatel mogę wiedzieć, że ZUS mnie oszukuje.

Urzędnicy są po to aby nas wyręczać a nie sprawiać nam problemy. To jakaś kpina a raczej próba zniechęcenia za wszelką cenę obywatela aby nie korzystał z tego co mu się należy.zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Iras

iras (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2

Czy wy nie umiecie czytać ? Tam jest napisane 1900+ na osobe a nie na całą rodzine żal

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
chory kraj!

gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3 / 3

Nie dość, że becikowe to tylko głupi (przy wszystkich wydatkach na wyprawkę) 1000zł wypłacany JEDNORAZOWO to nie należy się wszystkim. Dochod przekracza 1922 to dowidzenia. Lepiej dać 500zl co...rozwiń całość

Nie dość, że becikowe to tylko głupi (przy wszystkich wydatkach na wyprawkę) 1000zł wypłacany JEDNORAZOWO to nie należy się wszystkim. Dochod przekracza 1922 to dowidzenia. Lepiej dać 500zl co miesiąc na dziecko (za co i tak zapłacimy my obywatele bo kto) i zachęcić tym patologię do robienia dzieci by mieli za co pić a dzieci wyrastały na przestępcow. Bogatszych to nie zmobilizuje do posiadania większej ilości dzieci. Głupie jednorazowe 1000zl becikowego powinno zatem należeć się każdemu niezależnie od dochodu!zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
tragedia

świeżo upieczony ojciec (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 4

tragedia z tym becikowym - taka papierologia, żeby zniechęcić ludzi do ubiegania się o tą wielką zapomogę ze stroony Państwa , po co te oświadczenia o zarobkach ? limity? jeśli ktoś dobrze zarabia...rozwiń całość

tragedia z tym becikowym - taka papierologia, żeby zniechęcić ludzi do ubiegania się o tą wielką zapomogę ze stroony Państwa , po co te oświadczenia o zarobkach ? limity? jeśli ktoś dobrze zarabia - płaci więcej podatków - niech ma te tyś złzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Brak słów

obywatel (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

To przechodzi ludzkie pojęcie ile życzą sobie papierów ci urzędnicy, taka jest biurokracja że człowiekowi ciśnienie się podnosi do granic możliwości, to jest chore!!! W urzędzie nigdy normalnie nie...rozwiń całość

To przechodzi ludzkie pojęcie ile życzą sobie papierów ci urzędnicy, taka jest biurokracja że człowiekowi ciśnienie się podnosi do granic możliwości, to jest chore!!! W urzędzie nigdy normalnie nie można nic załatwić szczególnie gdy zwykłemu obywatelowi coś przysługuje, robią wszystko aby to tylko utrudnić.zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Obłuda

batman (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 8

Taka procedura ubiegania się o becikowe jest upokarzająca i uwłaczająca ludzkiej godności. Dwa dni urlopu zabrało mi zgromadzenie dokumentów i nie mam pewności, czy wszystko zostanie zaakceptowane...rozwiń całość

Taka procedura ubiegania się o becikowe jest upokarzająca i uwłaczająca ludzkiej godności. Dwa dni urlopu zabrało mi zgromadzenie dokumentów i nie mam pewności, czy wszystko zostanie zaakceptowane przez jasnie panią urzędniczkę.To się nazywa polityka prorodzinna, tak jak 23%-owy Vat na ciuszki, żywność, zabawki, kosmetyki i podręczniki dla dziecizwiń

1 3 4 »

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo