Abonament RTV 2015 (ABONAMENT DLA FIRM, OPŁATY, TERMINY,...

  Abonament RTV 2015 (ABONAMENT DLA FIRM, OPŁATY, TERMINY, ZNIŻKI ABONAMENTU)

  RED.

  Gazeta Wrocławska

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Abonament RTV 2015 od nowego roku będzie wyższy. Zobacz ile wynosi opłata abonamentowa za RTV w 2015 roku. Oto wysokość opłaty za abonament RTV. Zobacz

  Abonament RTV 2015 od nowego roku będzie wyższy. Zobacz ile wynosi opłata abonamentowa za RTV w 2015 roku. Oto wysokość opłaty za abonament RTV. Zobacz też jakie są terminy opłat, jakie obowiązują zwolnienia w abonamencie RTV, a także kary za nie płacenie abonamentu w 2015 roku. ©Polskapresse

  Abonament RTV 2015 od nowego roku jest wyższy. Zobacz ile wynosi opłata abonamentowa za RTV w 2015 roku. Oto wysokość opłaty za abonament RTV. Zobacz też jakie są terminy opłat, jakie obowiązują zwolnienia w abonamencie RTV, a także kary za nie płacenie abonamentu w 2015 roku.
  Abonament RTV 2015 od nowego roku będzie wyższy. Zobacz ile wynosi opłata abonamentowa za RTV w 2015 roku. Oto wysokość opłaty za abonament RTV. Zobacz

  Abonament RTV 2015 od nowego roku będzie wyższy. Zobacz ile wynosi opłata abonamentowa za RTV w 2015 roku. Oto wysokość opłaty za abonament RTV. Zobacz też jakie są terminy opłat, jakie obowiązują zwolnienia w abonamencie RTV, a także kary za nie płacenie abonamentu w 2015 roku. ©Polskapresse

  Abonament RTV 2015 – OPŁATY

  Wysokość opłat abonamentowych RTV w 2015 roku

  - opłata abonamentowa za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 6,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 78 zł);
  - opłata abonamentowa za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 21,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 258 zł).


  Abonament RTV 2015 - ZNIŻKI

  Opłata może być niższa jeśli płacimy za więcej niż jeden miesiąc.

  Wysokość opłat abonamentowych za używanie radia z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
  • 2 - 12,60 zł
  • 3 - 18,70 zł
  • 4 - 25,20 zł
  • 5 - 31,30 zł
  • 6 - 37,05 zł
  • 7 - 43,55 zł
  • 8 - 49,65 zł
  • 9 - 55,75 zł
  • 10 - 62,25 zł
  • 11 - 68,35 zł
  • 12 - 70,20 zł

  Wysokość opłat abonamentowych za używanie telewizora lub telewizora i radia z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc
  • 2 - 41,70 zł
  • 3 - 61,90 zł
  • 4 - 83,40 zł
  • 5 - 103,60 zł
  • 6 - 122,55 zł
  • 7 - 144,05 zł
  • 8 - 164,25 zł
  • 9 - 184,45 zł
  • 10 - 205,95 zł
  • 11 - 226,15 zł
  • 12 - 232,20 zł


  Wysokość opłat abonamentowych za używanie telewizora lub telewizora i radia z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc


  Abonament RTV 2015 – KIEDY SĄ ZNIŻKI?

  Ze zniżki może skorzystać kiedy abonament opłaci się z góry w terminie do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

  Czy trzeba płacić abonament rtv?
  Nie jest tajemnicą, że bardzo wielu Polaków nie płaci abonamentu rtv. Czym ryzykują? Teoretycznie o zaległy abonament rtv może się upomnieć komornik. Zwłaszcza w sytuacji, gdy kiedyś już opłacaliśmy abonament, ale przestaliśmy to robić. W takiej sytuacji powinniśmy wyrejestrować swoje radio czy telewizor. Jeśli tego nie zrobiliśmy, możemy spodziewać się wezwania do zapłaty zaległej kwoty, powiększonej oczywiście o koszty obsługi komorniczej. Za nieopłacony abonament komornik może na przykład zająć nam pensję.

  Ci, którzy abonamentu nie płacili nigdy, teoretycznie są w lepszej sytuacji. Trudno im będzie bowiem udowodnić, od kiedy posiadali radio czy telewizor, skoro nigdy ich nie rejestrowali i nigdy za nie nie płacili. W praktyce jednak wielu z nas korzysta np. z usług telewizji kablowej. A to już wystarczający dowód, by udowodnić nam, że telewizor posiadamy.

  Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem kontaktowym 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 - 16.15).

  Jak ustalić wysokość zaległości? Pod numerem infolinii Poczty Polskiej tel. (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora). Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00. Na infolinii otrzymamy informację o zaległej kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić. Potrzebne dane: Imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja. Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

  Abonament RTV 2015 - JAK ZAPŁACIĆ ZA ABONAMENT?

  Każdy abonent ma nadany numer rachunku bankowego nadany podczas rejestracji odbiorników. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. Gdy nie pamiętamy numeru można go ustalić na dwa sposoby:
  - na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta:
  - telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)

  Abonament RTV można opłacić we wszystkich placówkach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. bez ponoszenia dodatkowych opłat lub za pośrednictwem instytucji finansowych.

  Abonament rtv opłacamy, dokonując przelewu na indywidualny numer rachunku bankowego. Numer ten każdy otrzyma rejestrując swoje odbiorniki na stronie Poczty Polskiej lub w dowolnej placówce pocztowej. Rejestracji takiej powinniśmy dokonać w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika. Odbiornik RTV można zarejestrować przez internet -
  kliknij i zobacz formularz na stronie Poczty Polskiej

  Zwolnienia z opłat abonamentowych RTV

  Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym:
  przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
  przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)
  Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

  Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

  W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłata rtv w kolejnych miesiącach.

  Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecane

   Wideo