Menu Region

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

27Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK] Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe to 1000 zł, wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać w ciągu roku od urodzenia dziecka (© fot. Janusz Wójtowicz)

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2014 becikowe to 1000 złotych - pieniądze te wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2014 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek.
Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zobacz: Urlop macierzyński 2014 [AKTUALNE ZASADY]

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2014, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2012 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2013 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2012 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2014 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2012 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2012 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2012 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2012 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2012 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2012 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2012 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2012 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
Reklama
27

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

skandal

0 / 0

Zdjęcie autora komentarza

 •

rece opadaja, szkoda ze jeszcze nie wymagadaja miesiecznych wydatkow na buty wszytskich czlonkow rodziny, pierwsze dziecko urodzilam w 2008 roku i nie bylo czegos takiego, teraz jak sie dowiedzialam ile dokumentow potrzeba to myslalam ze znajomy sobie ze mnie zartuje, ale jednak nie zartowal.......

odpowiedzi (0)

skomentuj

fdec

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

aefd (gość)  •

aefdv

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ludzie przecież tak działa socjalizm

+4 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Aleź (gość)  •

Skąd te negatywne komentarze przecież tak właśnie działa socjalizm. Dużo naobiecywane, biurokracja obwarowania prawne itp. Tym którzy ciężko pracują i przekraczają limit o 50 zł nic się nie należy ale patolom co wiszą na drzwiach urzędów pomocy społecznej i przepijają zapomogi już się pomoc należy. Pomyślcie przy wyborach następnym razem czy chcecie socjalizmu.

odpowiedzi (0)

skomentuj

masakra

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Przyszła mama (gość)  •

To jest jakaś kpina z tą biurokracją. Nie ośmieszajcie się za 1000 zł. Niedobrze mi się robi jak mam chodzić od urzędu do urzędu i patrzeć na te zabuczałe baby w okienku, które traktują nas jak żebraków.

odpowiedzi (0)

skomentuj

kabaret

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

józek (gość)  •

to znaczy że w 2012 to że nie z 2013 i że nie w 2011,ale w czwartek czy jak .............................

odpowiedzi (0)

skomentuj

Dziwny chory kraj

+11 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Przyszła mama (gość)  •

W czerwcu zostanę mamą po raz pierwszy. Jak patrze, czytam i słucham o tej całej polityce prorodzinnej to po prostu ręce opadają. Tylko dlatego, że w 2012 roku dostałam w pracy dodatkową nieplanowaną premię dochód mój i męża wzrósł na tyle, iż MAGICZNĄ KWOTĘ WYMYŚLONĄ PRZEZ OPASŁYCH POLITYKÓW przekraczamy o 150 zł. I to tylko na papierku, bo w rzeczywistości to zarabiamy tyle, że po opłaceniu raty kredytu hipotecznego i wszystkich koniecznych opłat na życie wiele nie zostaje. A wiadomo, że jak dochodzi maluszek to miesięczne koszty utrzymania w rodzinie się zwiększają. A nasz rząd co ??? Nic ma wywalone na młodych rodziców i tylko pierdzielić potrafią, że mało się dzieci rodzi. Ale żeby państwo żałowało 1000 zł na nowego obywatela ????? Śmiechu warte po prostu. Chcieli ukrócić, żeby becikowego nie dostawali pijacy, którzy "mnożą" się na potęgę i żyją z różnych zapomóg i dodatków? Mogli wprowadzić, żeby przedstawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i stałym dochodzie. Żeby tego becikowego było z 5000 zł to rozumiem. Ale ten 1000 zł to i tak na za wiele nie starczy. Paczka pieluch, zasypka, mleko jeszcze parę drobiazgów dla Maluszka i po kasie. A nasi CUDOWNI POLITYCY jeszcze tak nam młodym utrudniają jakiekolwiek wsparcie ??? Piękny kraj po prostu cudowny. Ja bym tak chciała aby jeden z drugim z naszego rządu musieli się przez chociaż 3 miesiące utrzymać za minimalną krajową. Ciekawe jak długo by wytrzymali. Powiem jeszcze raz CHORY KRAJ I DZIWNE PODEJŚCIE POLITYKÓW DO ZACHĘCANIA DO POWIĘKSZANIA RODZINY

odpowiedzi (0)

skomentuj

śmiechu warte

+6 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mama 3 (gość)  •

Święta prawda, ręce opadają - akurat urodziłam dziecko i co.....dokumentów tyle jakby to było co najmniej 5 tys. ręce opadają jak pracują w naszym rządzie - dla siebie to potrafią wyskrobać coraz więcej pewnie pójdzie z becikowego które wielu rodziców sobie odpuści bo przecież trzeba zająć się małym dzieckiem a nie latać po instytucjach po ,,zaświadczenia,, taką polityką na pewno zachęcają polaków do pozostania w tym chaotycznym kraju!!!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

mama

+7 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

x (gość)  •

hahahahah.....to jakaś bzdura z tym becikowym. 7 lat temu urodziłam dziecko i żeby otrzymać becikowe wystarczyło złożyć wniosek, a teraz...to kpina, pewnie wiekszości pracujacych ludzi szkoda będzie czasu na załatwienie tych formalności, a jeszcze próg dochodowy, kolejna bzdura. nie mogę już odliczyć ulgi na dziecko bo za "dużo zarabiam", a teraz jeszcze okazuje się że becikowego też nie dostanę. CHOLERA, wychodzi na to że jakąś milinerką jestem. Tyram całe lata, niemale nie wiem co to jest urlop wypoczynkowy. Pracodawca co roku zmusza mnie do wzięcia urlopu bo mam zaległy. I po co teraz to wszystko, nie mogę liczyć nawet na 1000 zł - raz w życiu???? Musimy utrzymywać wszytkich nierobów ( nie mówię tu o ludziach ciężko chorych, którzy nie moga pracować, albo tych, którzy przeżyli tragedie ), którzy za najniższą krajową nie tkną palcem bo im sie nie opłaca. Wolą iść do opieki i rządać kasy...- nikt nie weryfikuje ich zarobków na czarno, albo faktu dlaczego nie pracują. Czy ja na pewno chcę zyć w takim kraju...?!!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

hujawka

+13 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

polska (gość)  •

Zgodza się to wstyd co to jest 1000zł jak ostatnio ktoś obliczył że wychowanie dziecka do wieku około 20lat kosztuje około 100 tys. zł. Dają 1% i to po tylu papierkach. Prawdą jest że tak tych bidoków na wino nie trzepią jak nas. Ja mieszkam w domu który musiałem sam zbudować na samą działkę trzeba było odkładać 10lat, zero wczasów i można zapomnieć o zbytkach. Teraz to mi tylko co roku podnoszą podatek od tego co sam osiągnąłem podnoszą cenę za media. A w centrum miasta mieszkają w najlepszych kamienicach ludzie którym mops na wóde daje i nic ich nie obchodzi. To może też się położyć i nic nie robić. Normalne murzynowo

odpowiedzi (0)

skomentuj

Urzedy

+3 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Domena (gość)  •

Ja bylam w 4 urzedach w kadym co innego mi powiedzieli, po 4 egzeplarzach duzej ilosci papierkow okazalo sie ze ojciec dziecka musi wypelnic wniosek (nie mamy slubu choc mieszkamy razem ) o czym nikt mi nic nie powiedzial... Jakas MASAKRA. Smieszne jest to ze spotkalam sie z tyloma urzednikami i kazdy mow co innego przy czym patrza sie na czlowieka jak na zebraka. "Kochem Cie Polsko"

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 »
Reklama
Reklama