Menu Region

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

64Komentarze Prześlij Drukuj
Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK] Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe to 1000 zł, wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać w ciągu roku od urodzenia dziecka (© fot. Janusz Wójtowicz)

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2014 becikowe to 1000 złotych - pieniądze te wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2014 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek.
Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zobacz: Urlop macierzyński 2014 [AKTUALNE ZASADY]

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2014, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2012 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2013 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2012 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2014 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2012 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2012 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2012 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2012 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2012 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2012 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2012 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2012 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
Reklama
64

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

W GLOWIE MI SIE TO NIE MIESCI

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ja (gość)  •

Wg tego artykulu becikowe jest tylko dla "wybranych po spelnieniu wszystkich warunkow"! Powinno byc dla wszystkich niezaleznie od wysokosci dochodu!!! To powinna byc nagroda od panstwa Polskiego ze zechcialam urodzic dziecko, ze bedzie zylo w takim chorym panstwie!!! Co Ci ludzie robia w tym rzadzie??? Kompletnie nic! A nie przrpraszam, utrudniaja zycie obywatelom!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

????

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mika (gość)  •

Po co mam zanosić dochody do mops-u ojca dziecka za rok 2012,jeżeli się nawet wtedy nie znaliśmy?

odpowiedzi (0)

skomentuj

ktoś odpowie?

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mika (gość)  •

Po co mam zanosić dochody do mops-u ojca dziecka za rok 2012,jeżeli się nawet wtedy nie znaliśmy?poznaliśmy się 2013r

odpowiedzi (0)

skomentuj

Bandyci

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Pepe De Gondola (gość)  •

Tylko bandyci mogli wymyslec takie g*wno zeby dostac nedzne 1000 pln. Milion niezrozumialych formularzy i nagroda za to - kasa na kilka tygodni pieluszek. Niebawem wybory!!!!!!!!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

zawsze czegoś im brakuje!!!

+3 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sesze (gość)  •

Miałam dziś nieprzyjemność ubiegać się o becikowe w MOPS-ie we Wrocławiu. Zanim tam pojechałam oczywiście skompletowałam potrzebne dokumenty wyszczególnione na stronie internetowej MOPS-u i co okazało się, że zaświadczenie z US ma być osobno dla każdego dorosłego (my dostaliśmy jedno wspólne bo rozliczaliśmy się razem!), jakoś z tego wybrnęłam bo wypełniliśmy z mężem na miejscu oświadczenia dochodowe (na szczęście mąż był ze mną i miałam przy sobie PIT11 więc przepisałam dane). Oprócz tego musiałam wypelnić milion oświadczeń dotyczących utraty dochodu (moja umowa wygasła bez przedłużenia w trakcie urlopu macierzyńskiego) kserowano moje świadectwo pracy i PIT11 a mimo to Pani na koniec zażądała zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia i kwotę zasiłku macierzyńskiego za kolejny miesiąc po utracie zatrudnienia! Szok!!! Wniosek przyjęto ale mam 30 dni na dostarczenie brakującego świstka, aż chce się powiedzieć pie**ole to becikowe!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

Becikowe

+4 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Joasia (gość)  •

To jak ja pracowałam w Holandi w 2012 roku, to co mam im z Holandii zaświadczenia poprzywoźić. Nie wspomnę, że dochód to by mi wtedy chyba z 3000 tyś przekroczył, co za paranoja. Niech sobie to j...ne becikowe w d..pe wsadzą.

odpowiedzi (0)

skomentuj

złodzieje

+7 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

obywatel (gość)  •

Banda darmozjadów, złodzieje inaczej tego nazwać nie można. I te pacany chcą żeby mieć wielodzietne rodziny z czego, za co żyć ? SZKODA GADAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Żałosne to jest

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe

+10 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

elusia1at (gość)  •

to jest chore tyle papierow do wypelnienia jakby tego becikowego mialo byc co najmniej z 10.000zl jestem ubezpieczona w PZU z pracy grupowo jedyne co trzeba bylo miec ze soba to dowod osobisty,akt urodzenia dziecka i pieniadze w ten sam dzien na koncie....wszystko robione po to zeby ludzie rezygnowali z tego becikowego...paranoja

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe

+8 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

marcin (gość)  •

Więcej wydam na paliwo to załatwiając. Debilny kraj

odpowiedzi (0)

skomentuj

TO JEST JAKAS MASAKRA !!!!!!

+11 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

MAMUŚKA (gość)  •

to jest jakiś koszmar !!!!!!!!!!!!!!! w 2012 r miałam prace i dobrze zarabiałam ,a teraz straciłam prace ale urodziłam dziecko i niedostane becikowego bo w 2012 przekroczyłam zarobki ,szok to teraz nie jestem matką i nic mi się nie należy !!!!!

skomentuj

nalezy ci sie

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

agulla (gość)  •

nalezy ci sie bo masz utracony ten dochód z 2012 i ci sie wyzeruje ... tego juz nie ma.tez tak mialam

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 3 4 5 6 »
Reklama
Reklama