Menu Region

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

81Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK] Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe to 1000 zł, wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać w ciągu roku od urodzenia dziecka (© fot. Janusz Wójtowicz)

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2014 becikowe to 1000 złotych - pieniądze te wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2014 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek.
Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zobacz: Urlop macierzyński 2014 [AKTUALNE ZASADY]

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2014, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2012 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2013 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2012 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2014 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2012 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2012 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2012 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2012 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2012 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2012 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2012 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2012 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
Reklama
81

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

aplikacja

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

nideka (gość)  •

A tam, mnie bardziej interesuje zdrowie. Wolę sobie codziennie korzystać z aplikacji, chociażby dermaveel - mam atopowe zapalenie skóry i to mnie najbardziej interesuje - zdrowie i wyleczenie tego.
Jeśli ktoś szuka czegoś do pielęgnacji to polecam jak najbardziej.

odpowiedzi (0)

skomentuj

biurokracja

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Paula (gość)  •

Tak u nas jest i raczej na lepsze sie nie zmieni. Ty wypelniasz stos papierkow na cos co ci sie nalezy a nie wspomne o tym jak potrzebujesz od nich pomocy. Trzeba sie przyzwyczaic albo wyjechac bo biurokracja jest u nas poterzna. I niczym sie nie zniechecajcie oni tam sa by nam pomagac jak dupa od srania.

odpowiedzi (0)

skomentuj

hr

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

zk (gość)  •

kto wprowadził becikowe?kto wymyślił warunki do spełnienia? debill.

skomentuj

becik

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

bumelant (gość)  •

nie debil tylko nasz wspaniały (nie)RZĄD

odpowiedzi (0)

skomentuj

b

+3 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sr (gość)  •

kto wprowadził becikowe? kto wymyślił warunki? (debil).

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

nt (gość)  •

polska to szambo wyjście to wyjazd.niech chamy same budyją drogi domy itd .to może zmądrzeją.siedzą za biurkiem i dobrze mają sie.

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

tomek.k koluszki (gość)  •

nasze państwo to banda oszustów.zniechęcają ludzi.wysyłają ludzi od sasa do lasa po różne zaswiadczenia.urrodzi się to pomóżcie.młodzi ludzie nie mają pieniędzy żeby jeżdzić po instyucjach i zbierać zaswidczenia to kosztuje!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

smiech na sali

+8 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

car (gość)  •

cellowo wprowadza sie takie wymogi, zeby tylko zniechecic osoby ktorym sie taki zasiłek nalezy. bylem z zona w mopsie, cale szczescie w tym dniu nikogo nie bylo. ilosc dokumentów jakie są wymagana jest kuriozalnie dziwna. oprocz tego co wymieniono, pit 11 za 2013 rok. jeszcze w mopsie sie dowiaduje ze chca dochod netto z aktualnej pracy za miesiąc sierpień... w 2013 roku mialem jedynie umowe o dzieło i dobra dostali pit 11, ale jeszcze chcą orginał takiej umowy. po co na co? jak juz chca sprawdzac dochody to zaswiadczenie z US powinno im wystarczyc... ale no nie, normalnie robia swiat wedlug kiepskich a parodia urzednikow w tym serialu trafiona w 100 procent. szkoda ze jeszcze nie chca zaswiadczenia ze nie mam obywatelstwa mongolskiego.

odpowiedzi (0)

skomentuj

urządnicy

+5 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Gosik (gość)  •

Również miałam nieprzyjemność bycia w Mopsie. Nie dość, że duża kolejka z dzieckiem nie da rady wytrzymać tak długo to i jeszcze się dowiaduję że muszę mieć Pit 11 z 2013 roku! Bo do października był za 2012 i szlag by to trafił. Wszystko trzeba załatwiać od nowa. Chyba lepiej olać tę sprawę!

skomentuj

Becikowe chcecie?

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Marzanna (gość)  •

Tu chyba chodzi o to żeby zniechęcić rodziców do występowania o ten zasiłek. MOPSom zostanie więcej kasy na wynagrodzenia.

odpowiedzi (0)

skomentuj

złodziejskie urzędy i to w majestacie prawa

+10 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

polak mały (gość)  •

Kasta urzędnicza ma się coraz lepiej.
A najciekawsze jest to że dziady mają wszystkie te informacje w systemie. Ale bez tych fotmularzy pociotkowie musieli by iść do uczciwej pracy.

odpowiedzi (0)

skomentuj

CZY NIE MOŻNA PROŚCIEJ

+4 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Artur (gość)  •

Po co tyle dokumentów!!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 3 4 5 ... 7 »
Reklama
Reklama