Menu Region

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

51Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK] Becikowe 2014 - dokumenty, zasady, warunki [PORADNIK]

Becikowe to 1000 zł, wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać w ciągu roku od urodzenia dziecka (© fot. Janusz Wójtowicz)

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2014 becikowe to 1000 złotych - pieniądze te wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2014 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek.
Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zobacz: Urlop macierzyński 2014 [AKTUALNE ZASADY]

Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2014, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2012 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2013 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2012 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2014 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2012 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2012 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2012 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2012 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2012 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2012 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2012 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2012 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2012 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2012 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2012 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2012 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
Reklama
51

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

LPR

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ja (gość)  •

Przecież becikowe stworzył LRP za rządów PIS-u. Ludzie ogarnijcie się.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Jak mawiał klasyk

+5 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Marcin (gość)  •

This is fuc..ing incredible! :/ Jak dać pracę tysiącowi urzędników? Jaki jest koszt pracy potrzebny do wydania 1 decyzji o przyznaniu/odrzuceniu wniosku o tą zapomogę??

A wystarczyłoby przecież jedynie PIT z US na którym wszystko jest napisane i jakiś oświadczenie, ale nie....bajka o Asterixie mi się przypomina jak chodzili po tym domu i zbierali zaświadczenia :) :) :)

To dziki kraj... oj potrzebna normalizacja

skomentuj

mamuśka

+6 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

malenka (gość)  •

Jakaś paranoja!!!!Marcin zgadzam się z tobą i też kojarzę bajkę o Asterixie!!!To jak urodzę dziecko to mam go wziąć na plecy bo nie wszędzie są możliwosći wjechania wózkiem i biegać po urzędach!!!Chyba zrezygnuję z tej jałmużny bo ten kraj jest jedną wielką papierologią!!!

odpowiedzi (0)

skomentuj

madakra!

+6 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mama czwórki (gość)  •

To wszystko chyba po to, żeby nam się odechciało załatwiać to becikowe. Masakra! Jak by to bylo 10 000 zl a to tysiac który ledwie starczy na "waciki". Dziekujemu panie premierze :/

odpowiedzi (0)

skomentuj

Żałosny kraj

+9 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Cobra (gość)  •

Chyba najgłupszy kraj w uni europejskiej.
Dla głupiej zapomogi tyle dokumentów to jest chore. Tusk przeginasz

odpowiedzi (0)

skomentuj

Bravo

+10 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Jaro (gość)  •

co za popierdolony kraj

odpowiedzi (0)

skomentuj

smiech. na sali

+7 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

?????? (gość)  •

po h.j wogole tyle tych partii. w Polsce,jak żadna nic nie robi,tylko kradnie...każdy poseł musi zarobić,a ilu ich jest- od h..a i skad biorą pieniądze na wypłaty?

odpowiedzi (0)

skomentuj

bez słowa

+6 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

???? (gość)  •

szkoda ze Tusk nie leciał do Smolenska,jeszcze w miarę było jak krajem rządził Alex K.

odpowiedzi (0)

skomentuj

banda zlodzieji

+6 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Kamil (gość)  •

żeby cały ten rząd smazyl. w piekle!!!Panie premierze niech pan lepiej weźmie pistolet. i jeb ..ie sobie kulke. w ten wspaniale. myślący lep.Dlaczego młody polak nie ma pracy,bo podniósł pan wiek emerytalny..myślę ze 25 lat by wystarczyło a nie ponad 40 .dlaczego ja. mając np 20 lat i zacząłem pracować to mam pracować di 67 roku,prawie 2x wiecej.Dajcie wolności ludziom.Pracujemy 25 lat spadamy na emeryture i bezrobocia nie ma..Nikt wiecznie nie żyje a nasz rząd robi tak żeby każdy jeb..l całe. życie i żeby nie dostał swoich ciężko zapracowanych przez tyle lat pieniędzy,i gdzie to wszystko. idzie przecież nie na następnych emerytów tylko na premie dla tych zlodzieji z rządu i wiecznie będą powtarzać ze nie ma pieniędzy a młodzi robią na starych,jedną wielka brednia..

odpowiedzi (0)

skomentuj

zlodzieje

+7 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Kamil (gość)  •

skur.....y,zlodzieje...1000 zł. żałują.O jakich dochodach mowa jak teraz chłop nie może utrzymać rodziny bo wszystko. jest drogie jak na polskie warunki, ale cóż jesteśmy w UE zamiast żyć lepiej to żyje nam się gorzej.Składki płacimy,a musimy chodzic prywatnie bo predzej by umarł niż by Cię lekarz za pół roku przyjął.Gdzie i na co idą pieniądze każdego obywatela PL???

odpowiedzi (0)

skomentuj

polityka prorodzinna ???

+12 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mała (gość)  •

Nie wiem czy śmiać się czy płakać? Praca, opieka nad dzieckiem czy "latanie" po urzędach? Czy czas, nerwy i koszty załatwiania kolejnych zaświadczeń nie przewyższą "wspaniałej pomocy ze strony rządu"??? Polityka prorodzinna powalająca...Tragedia

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 3 4 5 »
Reklama
Reklama