Jak poradzić sobie z odpadami? Poradnik w pytaniach i...

  Jak poradzić sobie z odpadami? Poradnik w pytaniach i odpowiedziach

  Wojciech Kowalski

  Gazeta Wrocławska

  Gazeta Wrocławska

  Coraz Chętniej segregujemy śmieci

  Coraz Chętniej segregujemy śmieci ©Fot. Materiały prasowe

  Rozwiązujemy wątpliwości na temat rewolucji śmieciowej. Odpowiadamy na najtrudniejsze pytania mieszkańców i przypominamy, jak radzić sobie z nowymi przepisami o zagospodarowaniu odpadów.
  Coraz Chętniej segregujemy śmieci

  Coraz Chętniej segregujemy śmieci ©Fot. Materiały prasowe

  Dlaczego we Wrocławiu jest tak mało pojemników na szkło? Czy jeśli w pobliżu mojego mieszkania nie ma kontenera na szkło, mogę wrzucać je do odpadów zmieszanych?

  Pojemniki na szkło są sukcesywnie ustawiane na terenie miasta w miejscach ogólnodostępnych, a firmy odbierające odpady mają czas na rozstawienie wszystkich zestawów do końca września. Obecnie we Wrocławiu rozstawionych jest około 80 procent z zaplanowanej liczby 2000 pojemników.
  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia zabrania umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne właśnie szkła. Nawet pomijając ten powód, warto po prostu włożyć trochę wysiłku w ochronę środowiska i znaleźć w okolicy pojemniki na szkło lub w miarę możliwości wywozić odpady szklane do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych* – można to robić raz na jakiś czas. Miejsca ustawienia pojemników można znaleźć na aktualizowanej mapie na stronie internetowej spółki Ekosystem.
  Należy pamiętać, że do pojemników na szkło można wrzucać szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, pojemniki po kosmetykach. Nie powinniśmy jednak wrzucać tam szkła żaroodpornego i zbrojonego, luster, szkła okiennego, reflektorów, lamp, ekranów telewizyjnych, porcelany ani ceramiki.

  Planuję remont. Czy w ramach opłaty śmieciowej mogę poprosić o ustawienie bez żadnych dopłat kontenera na odpady z remontu?

  Niewielkie ilości odpadów po remoncie – do 1 m sześc. jednorazowo – można przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*, które nie pobierają za to opłat. Punkty przyjmują odpady z betonu, gruz z rozbiórek i remontów, gruz ceglany i odpady ceramiczne.
  Jeżeli w trakcie remontu powstanie większa ilość gruzu i innych odpadów rozbiórkowych, na podstawie odrębnie zawartej umowy cywilno-prawnej należy zamówić kontener lub specjalny worek od firmy, która specjalizuje się w odbiorze tego typu odpadów. Za wywóz odpadów firma pobierze dodatkową opłatę. Obecnie nie ma możliwości ustawienia kontenera w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, którą pobiera od mieszkańców gmina Wrocław.

  Chcę wyrzucić stare meble. Czy mogę otrzymać taki kontener „na życzenie”? Gdzie się zgłosić?

  Odpady wielkogabarytowe to odpady o dużych wymiarach, które nie zmieszczą się do zwyczajnych pojemników, tak jak właśnie meble, łóżka czy stoły. Odbierane są od mieszkańców, nie od przedsiębiorców. Pozbywamy się ich dużo rzadziej niż codziennych śmieci, więc ze względu na swoją specyfikę odpady wielkogabarytowe nie są odbierane tak samo często. Powyższe odpady odbierane są co najmniej raz na dwa miesiące w przypadku domów wielorodzinnych (kamienice, bloki na osiedlach) i co najmniej raz na sześć miesięcy w przypadku budynków do Kontenery na odpady wielkogabarytowe są ustawiane na czas 3 dni w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta, a o dokładnym miejscu i terminie zbiórki mieszkańcy zawsze informowani są wcześniej. Terminy wywozu tych odpadów można znaleźć na stronie internetowej spółki Ekosystem oraz na stronach inter-
  trans-formers.com.pl, chemekosystem.pl i wroclaw.alba.com.pl.

  Jeżeli terminy nie będą nam odpowiadały, a koniecznie musimy pozbyć się dużych odpadów, możemy zwrócić się o ustawienie kontenera. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej albo zarządcy nieruchomości. Ich przedstawiciele powinni wnosić w spółce Ekosystem o zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a ta zdecyduje o możliwości podstawieniu kontenera.
  To nie koniec możliwości. Odpady wielkogabarytowe można samemu dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*.

  Do jakiego kontenera wrzucać stary sprzęt elektroniczny?

  Warto przede wszystkim pamiętać, że stary sprzęt elektroniczny, np. telewizor, lodówkę, komputer, można od razu oddać w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt.
  Ponieważ sprzętu RTV i AGD nie pozbywamy się zbyt często, nie ma powodu, żeby na wrocławskich osiedlach ustawiać pojemniki specjalnie na takie odpady. Ale to nie oznacza, że nie mamy możliwości pozbycia się niepotrzebnych rzeczy. Stary i zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przyjmują za darmo punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych* (adresy punktów – patrz ramka na dole strony). Wystarczy taki sprzęt dostarczyć do jednego z dwóch punktów. Dodatkowo na stronie spółki Ekosystem znajdziemy listę ponad 100 miejsc, gdzie można oddać odpady elektroniczne.

  Na mojej posesji śmieci nie mieszczą się w kontenerze. Czy odpady mogą być wywożone częściej? Gdzie to zgłosić?

  W chwili obecnej harmonogramy wywozu odpadów są ułożone w niemal 99 proc. Jednak firmy odbierające śmie-
  – BOK WPO Alba (Stare tel. +48-71-337-51-00
  bok.wpo@alba.com.pl

  – BOK Trans-Formers (Krzyki)
  tel. +48-71-328-70-36
  bok.krzyki@transformers.
  – BOK Chemeko-System tel. +48-71-349-90-71
  bok@chemekosystem.pl

  Możliwy jest również kontakt z operatorem systemu – spółką Ekosystem.
  Poniedziałki, czwartki i piątki: 7.30-15.30
  Wtorki i środy: 7.30-17.15
  Tel. 71-758-69-11, 758-69-99

  Do jakiego kontenera wrzucać drobny złom?

  Drobny złom metalowy to puszki aluminiowe, metalowe, metale kolorowe (np. elementy zabawek).
  Wszystkie te rzeczy można wrzucać do pojemników oznakowanych żółtą naklejką, która przypisana została tworzywom sztucznym. Kontenery czy pojemniki posiadające etykietę w tym kolorze, a także żółte worki przeznaczone są również na plastikowe butelki, nakrętki, worki, reklamówki, plastikowe opakowania po Nie wolno natomiast wrzucać do nich opakowań wraz z zawartością, pojemników po olejach przemysłowych, opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, sprzętu RTV i AGD oraz styropianu. Wszystkie przedmioty mieszczące się w kategorii drobnego złomu metalowego można zanieść również do jednego z dwóch PSZOK-ów ulokowanych na terenie Wrocławia.

  Do jakiego pojemnika wrzucać puszki po napojach?

  Puszki aluminiowe po napojach należy umieszczać w pojemnikach z naklejką w kolorze żółtym lub workach o tym samym kolorze. Żółta etykieta oznacza selektywną zbiórkę tworzyw sztucznych, a aluminium, podobnie jak drobny złom metalowy i odpady plastikowe, zalicza się do tej grupy. Przed wyrzuceniem puszek należy je zgnieść. Pozwala to na oszczędność miejsca w pojemniku i możliwość składowania większej ilości śmieci.
  Technologia przetwarzania odpadów wykorzystywana na Do pojemników na tworzywa sztuczne nie wolno wyrzucać: pojemników i butelek z zawartością, pojemników po olejach przemysłowych, opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu.

  Do jakiego pojemnika wrzucać kartony po sokach i mleku?

  Może się wydawać, że kartony po mleku i napojach mogą trafiać do pojemników oznaczonych niebieską etykietą. Jednak opakowania po mleku i napojach zaliczane są do tzw. opakowań wielomateriałowych. Oznacza to, że składają się z wielu różnych tworzyw, takich jak plastik, folia, papier i aluminium. Mogą być wyrzucane do pojemników oznaczonych naklejką w kolorze żółtym oraz odpowiadającym im workom. Ważne jest, by kartony zgniatać. Ze względu na Drugim istotnym faktem związanym ze składowaniem kartonów po mleku i sokach jest konieczność ich całkowitego opróżnienia. Na terenie Wrocławia nie ma obowiązku mycia wyrzucanych opakowań. Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno wyrzucać tych z zawartością.

  W deklaracji śmieciowej napisałem, że nie będę zbierał odpadów w sposób selektywny. Teraz zmieniłem zdanie. Czy mogę złoży nową deklarację?

  Tak. Zmiana decyzji o sposobie zbiórki odpadów komunalnych uprawnia do złożenia nowej deklaracji śmieciowej. Wydrukowany, wypełniony i podpisany dokument należy zł

  Do jakiego pojemnika wrzucać pieluchy?

  Mieszkańcy Wrocławia często mają ten problem, ponieważ nie są pewni, czy pieluchy można segregować. Zdarza się, że popełniają błąd i wyrzucają je do pojemnika oznaczonego niebieską naklejką, czyli tego, który służy do gromadzenia papieru, gazet, czasopism, papierowych toreb, zużytych zeszytów, kartonów i tektury. Tymczasem do recyklingu nie nadają się tapety, artykuły higieniczne, takie jak pieluchy, podpaski czy chusteczki, worki po cemencie, kalka, papier tłusty lub z podklejoną folią.
  Gdzie w takim razie wyrzucać pieluchy? Nie kwalifikują się jako odpad, który można zbierać selektywnie, więc nie wyrzucimy ich do żadnego z pojemników przeznaczonych na posegregowane odpady. Pieluchy należy wyrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki oznaczone są czarną naklejką. Oprócz pieluch mieszkańcy mają trudności także z określeniem, gdzie wyrzucić zabrudzony, tłusty papier, papier z folią czy puste opakowania po lekach. Podobnie jak pieluchy, wszystkie te odpady powinny się znaleźć w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.
  Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, m.in. jak segregować śmieci, porad i odpowiedzi możemy szukać na stronie www.ekosystem.wroc.pl lub w biurze obsługi klienta spółki pod numerem telefonu 71-758--69-11.

  Jakie błędy w sortowaniu odpadów najczęściej popełniają wrocławianie?

  1. Dokładne mycie odpadów. Mieszkańcy często to robią, a nie ma takiej potrzeby. Należy tylko usunąć z opakowań resztki żywności lub innej 2. Wyrzucanie zakręconych i niezgniecionych plastikowych butelek typu pet. Powoduje to zwiększenie objętości odpadów, które szybciej zapełniają pojemniki. W rezultacie transport staje się mniej efektywny, bo ciężarówki wywożą mniej odpadów. Dlatego przed wyrzuceniem butelki należy pozbawić ją zakrętki i zgnieść.
  3. Wyrzucanie do pojemników na tworzywa sztuczne (oznaczone żółtą naklejką) plastikowych zabawek, mebli ogrodowych i elementów budowlanych z tworzyw sztucznych. Do tych pojemników powinny trafić tylko opakowania z tworzyw sztucznych, czyli plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych i płynach do mycia naczyń, plastikowe zakrętki, torebki, worki i inne opakowania, drobny złom. Cała reszta odpadów plastikowych powinna trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*.
  3. Wyrzucanie do pojemników na papier (oznaczonych niebieską naklejką) tapet, papieru woskowanego, worków po różnego rodzajów chemikaliach i materiałach budowlanych, opakowań wielomateriałowych, np. papieru połączonego trwale z folią. Takiego rodzaju odpady powinny zostać wyrzucone do odpadów zmieszanych lub, jeżeli ilości są znaczne, zawiezione do punktu selektywnej zbiórki odpadów*.
  4. Wyrzucanie do pojemników na papier papieru zapakowanego w reklamówki lub foliowe worki. W tym pojemniku folia jest zanieczyszczeniem. Dla wygody można przynosić papier w foliowych torbach, ale do pojemników oznaczonych niebieską naklejką wrzucać tylko papier, a reklamówki i torebki foliowe odkładać w sąsiednich koszach na tworzywa sztuczne, które są oznaczone żółtą naklejką.
  5. Do pojemników na papier wrocławianie wrzucają czasem zmieszane odpady komunalne. Cała zebrana partia papieru, który powinien być surowcem wtórnym, nie nadaje się wtedy do użycia, ponieważ sama zmienia się w zmieszane odpady komunalne.

  Czy osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, są sprawdzane pod kątem segregacji? Jeżeli tak, to jak?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy odbierające odpady mają obowiązek kontroli sposobu, w jaki prowadzona jest zbiórka. Pracownicy, którzy opróżniają kubły i odbierają od mieszkańców worki, mogą sprawdzić ich zawartość pod kątem zgodności z metodą zadeklarowaną dla danej nieruchomości. Jeżeli gospodarz wyraził wolę selektywnej zbiórki odpadów, a jej nie prowadzi, wtedy firma traktuje zebrane przez niego śmieci, jako zmieszane odpady komunalne i informuje o tym odpowiednie organy gminy. Funkcje kontrolne mogą sprawować również funkcjonariusze straży miejskiej i urzędnicy upoważnieni do tego przez prezydenta miasta.

  Każdy właściciel nieruchomości jedno- i wielorodzinnej, który zadeklarował selektywną zbiórkę, powinien otrzymać zestaw pojemników/worków do segregacji. Wiele nieruchomości wciąż nie ma do nich dostępu. Kiedy zostaną udostępnione i jak należy postępować z odpadami do tego czasu?

  Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Wrocław w większości przypadków przejęły pojemniki, które były w użyciu jeszcze przed 1 lipca tego roku. Po wejściu w życie nowych przepisów, owe przedsiębiorstwa otrzymały obowiązek wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki. Prócz tego spadła na nie odpowiedzialność za organizację ogólnodostępnych punktów segregacji opakowań szklanych, zlokalizowanych na licznych osiedlach Wrocławia. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, firmy odbierające odpady mają obowiązek dostarczenia nowych worków na odpady zielone, tworzywa sztuczne i/lub makulaturę. Zwykle ich liczba jest identyczna z sumą worków, które pracownicy odbierają z danej nieruchomości.
  Obecnie ocenia się, że w pojemniki do zbiórki zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych wyposażonych jest 99 proc. nieruchomości. Jeżeli wciąż pojawiają się przypadki braku pojemników lub niedostarczenia worków, taki przypadek należy zgłosić do spółki Ekosystem lub bezpośrednio do firmy zbierającej odpady w danym sektorze miasta. Do czasu otrzymania żądanych pojemników śmieci można gromadzić w inny sposób. Firmy zbierające odpady zobowiązują się do ich odbioru.

  Na mojej ulicy śmieciarki pojawiają się w środku nocy. Czy można coś z tym zrobić?
  Zgodnie z zapisami umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wrocław, firmy pełniące powyższą usługę, zobowiązane są do opróżniania pojemników i odbioru worków w godzinach od 6:00 do 22:00. Niestety specyfika niektórych lokalizacji wymaga odbioru odpadów w porach różniących się od tych podanych powyżej. W przypadku gdy mieszkamy w miejscu, w którym śmieci powinny być odbierane od 6:00 do 22:00, ale dzieje się inaczej, można ten fakt zgłosić do Ekosystemu. Jeżeli skarga będzie uzasadniona, podjęte zostaną kroki, których efektem powinno być ukaranie konkretnej firmy i zaprzestanie zbiórki w niedozwolonych porach.

  Jak pozbywać się starych farb, olejów silnikowych, lakierów, smarów i klejów?

  Wyżej wymienione typy odpadów należy zostawiać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Wrocławia. PSZOK-i są miejscami, gdzie mieszkańcy mogą zostawiać odpady, co do których przeznaczenia nie mają pewności. Najczęściej są to baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe lub opony.
  Dwa wrocławskie PSZOK-i mieszczą się przy ulicach Kazimierza Michalczyka 9 oraz Janowskiej 51. Pierwszy z nich czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 i soboty od 8:00 do 16:00. Drugi funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

  Harmonogramy wywozu odpadów wielkogabarytowych są stale aktualizowane i często pojawiają się nowe terminy zbiórek.

  Gdzie mogę sprawdzić aktualne daty podstawień kontenerów i ich lokalizację?

  Zbiórki odpadów wielkogabarytowych organizowane są przez operatorów poszczególnych sektorów miasta. Najlepszym sposobem na sprawdzenie terminu i miejsca zbiórki gabarytów jest odwiedzenie strony internetowej danej firmy. Adresy operatorów to: www.wroclaw.alba.com.pl (dla sektora I Stare Miasto i Śródmieście oraz sektora IV Psie Pole), wroclaw.trans-formers.com.pl (dla sektora II Krzyki) i www.chemekosystem.pl (dla sektora III Fabryczna). Odnośniki do stron i harmonogramów znajdują się również na stronie internetowej spółki Ekosystem pod adresem ekosystem.wroc.pl/harmonogram-wywozu-odpadow.
  Informacje o terminach i miejscach zbiórki odpadów wielkogabarytowych dostępne są także w siedzibach spółdzielni mieszkaniowych. Wystarczy udać się do tej, która jest odpowiedzialna za zamieszkiwaną przez nas okolicę i zasięgnąć odpowiednich informacji.
  Czy na terenie Wrocławia istnieje obowiązek zgniatania opakowań i odkręcania butelek PET, przed ich wyrzuceniem?
  Przepisy obowiązujące na terenie Gminy Wrocław nie wymagają zgniatania opakowań i odkręcania butelek przed ich wyrzuceniem. Mimo to, warto mieć na uwadze, że zgniatanie puszek po napojach, konserwach, kartonów po mleku i sokach oraz butelek niesie ze sobą wiele korzyści. Podstawowym pozytywem jest kwestia unikania niepotrzebnych przepełnień i ułatwiania pracy firmom, które odbierają nasze śmieci. Pamiętajmy, że nakrętki butelek plastikowych nie muszą trafiać do koszy, a mogą zostać przekazane na cele charytatywne.

  Odbierz odpady

  We Wrocławiu działają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Pierwszy z nich znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Michalczyka 9.
  Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od Drugi jest we Wrocławiu przy ulicy Janowskiej 51. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.


  Czytaj także

   Komentarze (1)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Dobry artykuł

   radosny mieszkaniec (gość)

   Zgłoś naruszenie treści

   Wyjaśnił mi szereg wątpliwości.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama